Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lister 2 As
Juridisk navn:  Lister 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Åse Galdal Osmundsen Markeveien 66 C/O Alf Kalleberg Strandgaten 10 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 917996148
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kontorsenteret Storgaten 14 As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.14%
Resultat  
  
-166.67%
Egenkapital  
  
-9.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 95.000 140.000 0
Resultat: -2.000 3.000 -12.000
Egenkapital: 19.000 21.000 18.000
Regnskap for  Lister 2 As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 95.000 140.000 0
Driftskostnader -97.000 -137.000 -12.000
Driftsresultat -2.000 3.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 3.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -2.000 3.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 19.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 19.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -9.000 -12.000
Sum egenkapital 19.000 21.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 23.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 95.000 140.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 95.000 140.000 0
Varekostnad -81.000 -120.000 0
Lønninger -7.000 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -17.000 -12.000
Driftskostnader -97.000 -137.000 -12.000
Driftsresultat -2.000 3.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 3.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 19.000 23.000 30.000
Sum omløpsmidler 19.000 23.000 30.000
Sum eiendeler 19.000 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -9.000 -12.000
Sum egenkapital 19.000 21.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 -3.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 0 2.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 19.000 23.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 21.000 18.000
Likviditetsgrad 1 11.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0 11.5 2.5
Soliditet 1 91.3 6
Resultatgrad -2.1 2.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.1 0.7
Total kapitalrentabilitet -10.5 1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex