Lister - Energiteknikk AS
Juridisk navn:  Lister - Energiteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38323385
Danefjell 4 Danefjell 4 Fax:
4550 Farsund 4550 Farsund
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 991093907
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/15/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
70.37%
Egenkapital  
  
-4.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 68.000 68.000
Resultat: -16.000 -54.000 -33.000 14.000 14.000
Egenkapital: 381.000 397.000 463.000 488.000 479.000
Regnskap for  Lister - Energiteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 68.000 68.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -35.000 -55.000 -56.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -34.000 13.000 12.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -40.000 0 0 0
Finans 1.000 -39.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt -16.000 -54.000 -33.000 14.000 14.000
Skattekostnad 0 -11.000 7.000 -5.000 -5.000
Årsresultat -16.000 -66.000 -26.000 9.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.000 0 51.000 4.000 5.000
Sum omløpsmidler 386.000 400.000 415.000 503.000 489.000
Sum eiendeler 396.000 400.000 466.000 507.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 296.000 362.000 388.000 378.000
Sum egenkapital 381.000 397.000 463.000 488.000 479.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 3.000 3.000 19.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 400.000 466.000 508.000 494.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 68.000 68.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 68.000 68.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -15.000 -34.000 -54.000 -55.000
Driftskostnader -17.000 -15.000 -35.000 -55.000 -56.000
Driftsresultat -17.000 -15.000 -34.000 13.000 12.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 -40.000 0 0 0
Finans 1.000 -39.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -16.000 -66.000 -26.000 9.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000 4.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 0 40.000 0 0
Sum anleggsmidler 10.000 0 51.000 4.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 5.000 6.000
Andre fordringer 1.000 1.000 5.000 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 385.000 399.000 409.000 498.000 479.000
Sum omløpsmidler 386.000 400.000 415.000 503.000 489.000
Sum eiendeler 396.000 400.000 466.000 507.000 494.000
Sum opptjent egenkapital 280.000 296.000 362.000 388.000 378.000
Sum egenkapital 381.000 397.000 463.000 488.000 479.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 3.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 11.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 3.000 3.000 3.000 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 3.000 3.000 19.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 396.000 400.000 466.000 508.000 494.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 371.000 397.000 412.000 484.000 474.000
Likviditetsgrad 1 25.7 133.3 138.3 26.5 32.6
Likviditetsgrad 2 25.7 133.3 138.3 26.5 32.7
Soliditet 96.2 99.3 99.4 96.3 97.0
Resultatgrad 19.1 17.6
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.5 -7.1 2.8 2.8
Signatur
24.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex