Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lisand As
Juridisk navn:  Lisand As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37199320
Skogfaret 5 Skogfaret 5 Fax: 37163123
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 955499131
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 11/17/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Regnskapsfører: Ring Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.01%
Resultat  
  
-56.56%
Egenkapital  
  
5.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 22.057.000 22.055.000 18.140.000 15.471.000 18.141.000
Resultat: 805.000 1.853.000 1.303.000 134.000 3.397.000
Egenkapital: 14.890.000 14.085.000 12.232.000 10.928.000 10.794.000
Regnskap for  Lisand As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 22.057.000 22.055.000 18.140.000 15.471.000 18.141.000
Driftskostnader -21.004.000 -20.005.000 -16.559.000 -14.744.000 -14.302.000
Driftsresultat 1.052.000 2.050.000 1.580.000 727.000 3.839.000
Finansinntekter 48.000 46.000 26.000 16.000 38.000
Finanskostnader -296.000 -243.000 -302.000 -609.000 -480.000
Finans -248.000 -197.000 -276.000 -593.000 -442.000
Resultat før skatt 805.000 1.853.000 1.303.000 134.000 3.397.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 805.000 1.853.000 1.303.000 134.000 3.397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.887.000 22.263.000 22.306.000 22.854.000 23.367.000
Sum omløpsmidler 9.607.000 9.113.000 6.878.000 4.544.000 4.354.000
Sum eiendeler 31.494.000 31.376.000 29.184.000 27.398.000 27.721.000
Sum opptjent egenkapital 14.690.000 13.885.000 12.032.000 10.728.000 10.594.000
Sum egenkapital 14.890.000 14.085.000 12.232.000 10.928.000 10.794.000
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 14.100.000 14.700.000 14.369.000 15.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 3.190.000 2.251.000 2.100.000 1.927.000
Sum gjeld og egenkapital 31.494.000 31.375.000 29.183.000 27.397.000 27.721.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.519.000 7.552.000 7.435.000 6.764.000 5.505.000
Andre inntekter 14.537.000 14.503.000 10.705.000 8.708.000 12.636.000
Driftsinntekter 22.057.000 22.055.000 18.140.000 15.471.000 18.141.000
Varekostnad -1.348.000 -686.000 -631.000 -923.000 -2.461.000
Lønninger -15.053.000 -14.774.000 -12.808.000 -11.076.000 -9.349.000
Avskrivning -899.000 -777.000 -762.000 -657.000 -484.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.704.000 -3.768.000 -2.358.000 -2.088.000 -2.008.000
Driftskostnader -21.004.000 -20.005.000 -16.559.000 -14.744.000 -14.302.000
Driftsresultat 1.052.000 2.050.000 1.580.000 727.000 3.839.000
Finansinntekter 48.000 46.000 26.000 16.000 38.000
Finanskostnader -296.000 -243.000 -302.000 -609.000 -480.000
Finans -248.000 -197.000 -276.000 -593.000 -442.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 805.000 1.853.000 1.303.000 134.000 3.397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 20.913.000 21.150.000 21.725.000 22.300.000 22.800.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 974.000 1.112.000 580.000 554.000 567.000
Sum varige driftsmidler 21.887.000 22.263.000 22.306.000 22.854.000 23.367.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.887.000 22.263.000 22.306.000 22.854.000 23.367.000
Varebeholdning 552.000 310.000 367.000 312.000 366.000
Kundefordringer 767.000 265.000 349.000 680.000 502.000
Andre fordringer 1.764.000 1.328.000 776.000 692.000 581.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.524.000 7.209.000 5.385.000 2.861.000 2.905.000
Sum omløpsmidler 9.607.000 9.113.000 6.878.000 4.544.000 4.354.000
Sum eiendeler 31.494.000 31.376.000 29.184.000 27.398.000 27.721.000
Sum opptjent egenkapital 14.690.000 13.885.000 12.032.000 10.728.000 10.594.000
Sum egenkapital 14.890.000 14.085.000 12.232.000 10.928.000 10.794.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 14.100.000 14.700.000 14.369.000 15.000.000
Leverandørgjeld 383.000 552.000 179.000 241.000 342.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 847.000 1.089.000 784.000 819.000 628.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.873.000 1.549.000 1.288.000 1.039.000 957.000
Sum kortsiktig gjeld 3.104.000 3.190.000 2.251.000 2.100.000 1.927.000
Sum gjeld og egenkapital 31.494.000 31.375.000 29.183.000 27.397.000 27.721.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.503.000 5.923.000 4.627.000 2.444.000 2.427.000
Likviditetsgrad 1 3.1 2.9 3.1 2 2.3
Likviditetsgrad 2 2.9 2.8 2.9 2 2.1
Soliditet 47.3 44.9 41.9 39.9 38.9
Resultatgrad 4.8 9.3 8.7 4.7 21.2
Rentedekningsgrad 3.6 8.4 5.2 1.2 8.1
Gjeldsgrad 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 3.5 6.7 5.5 2.7 14.0
Signatur
16.11.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.11.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex