Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lions Club Borg
Juridisk navn:  Lions Club Borg
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69164203
C/O Kari Aasgaard Hauglundveien 5 C/O Kari Aasgaard Hauglundveien 5 Fax:
1747 Skjeberg 1747 Skjeberg
Fylke: Kommune:
Østfold Sarpsborg
Org.nr: 983865283
Aksjekapital: 483 NOK
Etableringsdato: 3/1/1988 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 302.000
Resultat: 163.000
Egenkapital: 483.000
Regnskap for  Lions Club Borg
Resultat 2002
Driftsinntekter 302.000
Driftskostnader -144.000
Driftsresultat 158.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Resultat før skatt 163.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 483.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 483.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 483.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 302.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -144.000
Driftskostnader -144.000
Driftsresultat 158.000
Finansinntekter 5.000
Finanskostnader 0
Finans 5.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 483.000
Sum omløpsmidler 483.000
Sum eiendeler 483.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 483.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 483.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 483.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 52.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 33.7
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex