Lions Club Andøy
Juridisk navn:  Lions Club Andøy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Å Grendehus Å Grendehus Fax:
8485 Dverberg 8485 Dverberg
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 993466336
Aksjekapital: 79.000 NOK
Etableringsdato: 4/22/1980
Foretakstype: FLI
Revisor: Eolus Vind Ab
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.04%
Resultat  
  
-26.67%
Egenkapital  
  
-24.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2015 2014 2013 2012
Omsetning: 113.000 119.000 114.000 96.000
Resultat: -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Egenkapital: 60.000 79.000 94.000 80.000
Regnskap for  Lions Club Andøy
Resultat 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 113.000 119.000 114.000 96.000
Driftskostnader -132.000 -134.000 -99.000 -125.000
Driftsresultat -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum eiendeler 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 0 0 0
Sum egenkapital 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 60.000 79.000 94.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 16.000 15.000 16.000
Andre inntekter 96.000 103.000 98.000 80.000
Driftsinntekter 113.000 119.000 114.000 96.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -132.000 -134.000 -99.000 -125.000
Driftskostnader -132.000 -134.000 -99.000 -125.000
Driftsresultat -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -15.000 15.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum omløpsmidler 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum eiendeler 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 0 0 0
Sum egenkapital 60.000 79.000 94.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 60.000 79.000 94.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 60.000 79.000 94.000 80.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 100.0 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad -16.8 -12.6 13.2 -30.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -31.7 -19.0 16.0 -36.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2014
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2013
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex