Linn Bad AS
Juridisk navn:  Linn Bad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57698000
Industriveien Industriveien Fax: 57698010
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Vestland Vik
Org.nr: 957513786
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.34%
Resultat  
  
27.6%
Egenkapital  
  
14.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 104.747.000 103.366.000 112.551.000 104.039.000 113.586.000
Resultat: 6.797.000 5.327.000 10.187.000 10.140.000 11.562.000
Egenkapital: 41.957.000 36.648.000 37.591.000 56.684.000 48.575.000
Regnskap for  Linn Bad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 104.747.000 103.366.000 112.551.000 104.039.000 113.586.000
Driftskostnader -98.016.000 -98.037.000 -103.274.000 -96.046.000 -101.840.000
Driftsresultat 6.731.000 5.330.000 9.278.000 7.994.000 11.746.000
Finansinntekter 106.000 17.000 938.000 2.173.000 -158.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -30.000 -28.000 -26.000
Finans 66.000 -2.000 908.000 2.145.000 -184.000
Resultat før skatt 6.797.000 5.327.000 10.187.000 10.140.000 11.562.000
Skattekostnad -1.488.000 -1.269.000 -2.280.000 -2.032.000 -3.269.000
Årsresultat 5.309.000 4.058.000 7.907.000 8.108.000 8.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.366.000 6.394.000 7.736.000 9.453.000 9.524.000
Sum omløpsmidler 47.749.000 48.061.000 52.267.000 61.195.000 59.852.000
Sum eiendeler 55.115.000 54.455.000 60.003.000 70.648.000 69.376.000
Sum opptjent egenkapital 38.957.000 33.648.000 34.591.000 53.684.000 45.575.000
Sum egenkapital 41.957.000 36.648.000 37.591.000 56.684.000 48.575.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.157.000 17.806.000 22.413.000 13.965.000 20.800.000
Sum gjeld og egenkapital 55.114.000 54.454.000 60.004.000 70.649.000 69.375.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.744.000 103.366.000 111.497.000 103.595.000 113.528.000
Andre inntekter 3.000 0 1.054.000 444.000 58.000
Driftsinntekter 104.747.000 103.366.000 112.551.000 104.039.000 113.586.000
Varekostnad -46.215.000 -45.278.000 -49.886.000 -46.061.000 -48.352.000
Lønninger -17.713.000 -17.617.000 -18.448.000 -16.296.000 -16.747.000
Avskrivning -1.347.000 -2.015.000 -2.201.000 -2.431.000 -3.071.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.741.000 -33.127.000 -32.739.000 -31.258.000 -33.670.000
Driftskostnader -98.016.000 -98.037.000 -103.274.000 -96.046.000 -101.840.000
Driftsresultat 6.731.000 5.330.000 9.278.000 7.994.000 11.746.000
Finansinntekter 106.000 17.000 938.000 2.173.000 -158.000
Finanskostnader -40.000 -19.000 -30.000 -28.000 -26.000
Finans 66.000 -2.000 908.000 2.145.000 -184.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -5.000.000 -7.000.000 0 -5.000.000
Årsresultat 5.309.000 4.058.000 7.907.000 8.108.000 8.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.884.000 699.000 586.000 636.000 673.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 472.000 1.247.000 2.591.000 4.087.000 5.412.000
Driftsløsøre 0 100.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.481.000 2.695.000 4.150.000 5.817.000 5.851.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sum anleggsmidler 7.366.000 6.394.000 7.736.000 9.453.000 9.524.000
Varebeholdning 24.220.000 22.415.000 19.441.000 16.745.000 19.514.000
Kundefordringer 9.307.000 8.984.000 10.224.000 8.413.000 8.530.000
Andre fordringer 1.558.000 1.616.000 1.009.000 486.000 1.829.000
Sum investeringer 349.000 267.000 276.000 22.119.000 20.435.000
Kasse, bank 12.315.000 14.778.000 21.317.000 13.433.000 9.545.000
Sum omløpsmidler 47.749.000 48.061.000 52.267.000 61.195.000 59.852.000
Sum eiendeler 55.115.000 54.455.000 60.003.000 70.648.000 69.376.000
Sum opptjent egenkapital 38.957.000 33.648.000 34.591.000 53.684.000 45.575.000
Sum egenkapital 41.957.000 36.648.000 37.591.000 56.684.000 48.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.398.000 6.186.000 6.931.000 4.584.000 8.636.000
Betalbar skatt 1.491.000 1.382.000 2.231.000 1.995.000 3.553.000
Skyldig offentlige avgifter 3.194.000 3.217.000 3.971.000 3.000.000 1.606.000
Utbytte 0 -5.000.000 -7.000.000 0 -5.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.075.000 2.022.000 2.280.000 4.385.000 2.005.000
Sum kortsiktig gjeld 13.157.000 17.806.000 22.413.000 13.965.000 20.800.000
Sum gjeld og egenkapital 55.114.000 54.454.000 60.004.000 70.649.000 69.375.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.592.000 30.255.000 29.854.000 47.230.000 39.052.000
Likviditetsgrad 1 3.6 2.7 2.3 4.4 2.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.4 1.5 3.2 2.0
Soliditet 76.1 67.3 62.6 80.2 70.0
Resultatgrad 6.4 5.2 8.2 7.7 10.3
Rentedekningsgrad 168.3 280.5 309.3 285.5 445.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.6 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.4 9.8 1 14.4 16.7
Signatur
10.01.2017
STYRELEIAR ÅLEINE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex