Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Linik AS
Juridisk navn:  Linik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99043030
Bergemoveien 45 Bergemoveien 45 Fax:
4886 Grimstad 4886 Grimstad
Fylke: Kommune:
Agder Grimstad
Org.nr: 985303223
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/7/2003 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
344.88%
Resultat  
  
-77.67%
Egenkapital  
  
-203.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.472.000 1.230.000 0 0 12.000
Resultat: -1.233.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Egenkapital: -1.838.000 -605.000 90.000 103.000 104.000
Regnskap for  Linik AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.472.000 1.230.000 0 0 12.000
Driftskostnader -6.703.000 -1.925.000 -14.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.231.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -1.233.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.233.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 335.000 302.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.941.000 3.247.000 163.000 160.000 168.000
Sum eiendeler 3.276.000 3.549.000 163.000 160.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -1.938.000 -705.000 -10.000 3.000 4.000
Sum egenkapital -1.838.000 -605.000 90.000 103.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 4.396.000 3.000.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 718.000 1.154.000 73.000 57.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.000 3.549.000 163.000 160.000 168.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.472.000 1.230.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 12.000
Driftsinntekter 5.472.000 1.230.000 0 0 12.000
Varekostnad -4.493.000 -1.451.000 0 0 0
Lønninger -815.000 -102.000 0 0 0
Avskrivning -87.000 -16.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.308.000 -356.000 -14.000 -1.000 -1.000
Driftskostnader -6.703.000 -1.925.000 -14.000 -1.000 -1.000
Driftsresultat -1.231.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.233.000 -694.000 -14.000 -1.000 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 239.000 302.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 239.000 302.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 96.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 96.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 335.000 302.000 0 0 0
Varebeholdning 2.137.000 1.930.000 0 0 0
Kundefordringer 49.000 103.000 15.000 15.000 15.000
Andre fordringer 38.000 15.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 1.198.000 145.000 145.000 153.000
Sum omløpsmidler 2.941.000 3.247.000 163.000 160.000 168.000
Sum eiendeler 3.276.000 3.549.000 163.000 160.000 168.000
Sum opptjent egenkapital -1.938.000 -705.000 -10.000 3.000 4.000
Sum egenkapital -1.838.000 -605.000 90.000 103.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.396.000 3.000.000 0 0 0
Leverandørgjeld 229.000 641.000 0 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 267.000 285.000 0 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 228.000 73.000 57.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 718.000 1.154.000 73.000 57.000 64.000
Sum gjeld og egenkapital 3.276.000 3.549.000 163.000 160.000 168.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.223.000 2.093.000 90.000 103.000 104.000
Likviditetsgrad 1 4.1 2.8 2.2 2.8 2.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 2.2 2.9 2.7
Soliditet -56.1 55.2 64.4 61.9
Resultatgrad -22.5 -56.4 91.7
Rentedekningsgrad -410.3
Gjeldsgrad -2.8 -6.9 0.8 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet -37.6 -19.6 -8.6 -0.6 6.5
Signatur
15.02.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
15.02.2013
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex