Linds Agenturer AS
Juridisk navn:  Linds Agenturer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77062559
Postboks 617 Skolegata 5 Fax: 77064792
9486 Harstad 9404 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 975822338
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 10/2/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Hrh Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.81%
Resultat  
  
55.43%
Egenkapital  
  
-13.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.480.000 9.402.000 10.389.000 10.746.000 11.902.000
Resultat: -246.000 -552.000 631.000 919.000 1.100.000
Egenkapital: 1.563.000 1.809.000 2.356.000 1.884.000 1.536.000
Regnskap for  Linds Agenturer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.480.000 9.402.000 10.389.000 10.746.000 11.902.000
Driftskostnader -8.727.000 -9.642.000 -9.754.000 -9.827.000 -10.801.000
Driftsresultat -245.000 -240.000 634.000 920.000 1.101.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -313.000 -4.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -312.000 -3.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt -246.000 -552.000 631.000 919.000 1.100.000
Skattekostnad 0 5.000 -159.000 -251.000 -298.000
Årsresultat -246.000 -547.000 472.000 668.000 802.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 896.000 1.136.000 1.788.000 1.398.000 1.119.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 1.735.000 1.249.000 1.399.000 2.945.000
Sum eiendeler 3.324.000 2.871.000 3.037.000 2.797.000 4.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 1.609.000 2.156.000 1.684.000 1.336.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.809.000 2.356.000 1.884.000 1.536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 26.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 1.760.000 1.061.000 676.000 887.000 2.493.000
Sum gjeld og egenkapital 3.323.000 2.870.000 3.037.000 2.797.000 4.064.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.441.000 9.402.000 10.389.000 10.746.000 11.902.000
Andre inntekter 39.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.480.000 9.402.000 10.389.000 10.746.000 11.902.000
Varekostnad -2.784.000 -3.387.000 -3.391.000 -3.521.000 -3.686.000
Lønninger -3.393.000 -3.549.000 -3.795.000 -3.926.000 -4.047.000
Avskrivning -274.000 -346.000 -325.000 -281.000 -238.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.276.000 -2.360.000 -2.243.000 -2.099.000 -2.830.000
Driftskostnader -8.727.000 -9.642.000 -9.754.000 -9.827.000 -10.801.000
Driftsresultat -245.000 -240.000 634.000 920.000 1.101.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -313.000 -4.000 -2.000 -2.000
Finans -1.000 -312.000 -3.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -320.000 0
Årsresultat -246.000 -547.000 472.000 668.000 802.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 446.000 686.000 976.000 1.086.000 1.063.000
Sum varige driftsmidler 446.000 686.000 976.000 1.086.000 1.063.000
Sum finansielle anleggsmidler 450.000 450.000 812.000 312.000 56.000
Sum anleggsmidler 896.000 1.136.000 1.788.000 1.398.000 1.119.000
Varebeholdning 286.000 344.000 389.000 336.000 322.000
Kundefordringer 94.000 12.000 93.000 0 0
Andre fordringer 278.000 152.000 249.000 106.000 282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.770.000 1.227.000 519.000 958.000 2.341.000
Sum omløpsmidler 2.428.000 1.735.000 1.249.000 1.399.000 2.945.000
Sum eiendeler 3.324.000 2.871.000 3.037.000 2.797.000 4.064.000
Sum opptjent egenkapital 1.363.000 1.609.000 2.156.000 1.684.000 1.336.000
Sum egenkapital 1.563.000 1.809.000 2.356.000 1.884.000 1.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 5.000 26.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.000 26.000 35.000
Leverandørgjeld 939.000 152.000 -301.000 -383.000 1.028.000
Betalbar skatt 0 0 180.000 260.000 296.000
Skyldig offentlige avgifter 480.000 455.000 433.000 520.000 570.000
Utbytte 0 0 0 -320.000 0
Annen kortsiktig gjeld 342.000 455.000 365.000 490.000 599.000
Sum kortsiktig gjeld 1.760.000 1.061.000 676.000 887.000 2.493.000
Sum gjeld og egenkapital 3.323.000 2.870.000 3.037.000 2.797.000 4.064.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 668.000 674.000 573.000 512.000 452.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.6 1.8 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2 1.3 1.3 1.2 1.1
Soliditet 4 6 77.6 67.4 37.8
Resultatgrad -2.9 -2.6 6.1 8.6 9.3
Rentedekningsgrad -122.5 -0.8 158.5 460.5 551.0
Gjeldsgrad 1.1 0.6 0.3 0.5 1.6
Total kapitalrentabilitet -7.3 -8.3 20.9 32.9 27.1
Signatur
26.05.2016
STYRETS FORMANN.
Prokurister
26.05.2016
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER .
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex