Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lincom Bjørn Pedersen
Juridisk navn:  Lincom Bjørn Pedersen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63818770
Postboks 386 Gjerdrumsgata 20 Fax: 63817459
2001 Lillestrøm 2000 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 857146352
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/19/1995
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
7.58%
Resultat  
  
90.76%
Egenkapital  
  
5.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004
Omsetning: 1.206.000 1.121.000
Resultat: -11.000 -119.000
Egenkapital: 165.000 157.000
Regnskap for  Lincom Bjørn Pedersen
Resultat 2005 2004
Driftsinntekter 1.206.000 1.121.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.240.000
Driftsresultat 1.000 -119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -13.000 0
Finans -13.000 0
Resultat før skatt -11.000 -119.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -11.000 -119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 209.000
Sum omløpsmidler 166.000 178.000
Sum eiendeler 306.000 387.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 165.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.206.000 1.121.000
Varekostnad -812.000 -552.000
Lønninger -43.000 -462.000
Avskrivning -70.000 -70.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -279.000 -156.000
Driftskostnader -1.204.000 -1.240.000
Driftsresultat 1.000 -119.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -13.000 0
Finans -13.000 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 -119.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 140.000 209.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 27.000 0
Andre fordringer 77.000 10.000
Sum investeringer
Kasse, bank 62.000 168.000
Sum omløpsmidler 166.000 178.000
Sum eiendeler 306.000 387.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 165.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 89.000 -2.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000 197.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 230.000
Sum gjeld og egenkapital 305.000 387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.000 -52.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8
Soliditet 54.1 40.6
Resultatgrad 0.1 -10.6
Rentedekningsgrad 0.1
Gjeldsgrad 0.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 0.3 -30.7
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
PEDERSEN BJØRN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex