Limotek As
Juridisk navn:  Limotek As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Myragjerdet 10 Myragjerdet 10 Fax:
6133 Lauvstad 6133 Lauvstad
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 914603056
Aksjekapital: 31.390 NOK
Etableringsdato: 10/15/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Xo Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-58.79%
Egenkapital  
  
-8.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 75.000 182.000 131.000 135.000 0
Egenkapital: 55.000 60.000 68.000 67.000 68.000
Regnskap for  Limotek As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Finansinntekter 80.000 187.000 136.000 137.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.000 187.000 136.000 137.000 0
Resultat før skatt 75.000 182.000 131.000 135.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 75.000 182.000 131.000 135.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 126.000 241.000 189.000 193.000 1.384.000
Sum eiendeler 145.000 260.000 208.000 212.000 1.403.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 29.000 36.000 35.000 36.000
Sum egenkapital 55.000 60.000 68.000 67.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 89.000 199.000 139.000 145.000 1.335.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 259.000 206.000 211.000 1.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Driftskostnader -5.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Driftsresultat -5.000 -5.000 -5.000 -2.000 0
Finansinntekter 80.000 187.000 136.000 137.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 80.000 187.000 136.000 137.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 -190.000 -130.000 -136.000 -1.320.000
Årsresultat 75.000 182.000 131.000 135.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 126.000 241.000 189.000 193.000 1.384.000
Sum omløpsmidler 126.000 241.000 189.000 193.000 1.384.000
Sum eiendeler 145.000 260.000 208.000 212.000 1.403.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 29.000 36.000 35.000 36.000
Sum egenkapital 55.000 60.000 68.000 67.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -80.000 -190.000 -130.000 -136.000 -1.320.000
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000 199.000 139.000 145.000 1.335.000
Sum gjeld og egenkapital 144.000 259.000 206.000 211.000 1.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 42.000 50.000 48.000 49.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.4 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.4 1.4 1.1
Soliditet 38.2 23.2 32.9 31.6 4.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 3.3 2 2.2 19.6
Total kapitalrentabilitet 52.1 70.3 63.3 63.7 0.0
Signatur
15.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex