Limetime As
Juridisk navn:  Limetime As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bjølsengata 5 Bjølsengata 5 Fax:
0468 Oslo 468 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 815338472
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/16/2015
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
446.43%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-25.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 153.000 28.000 0 1.000 0
Resultat: -19.000 -19.000 -41.000 -22.000 -24.000
Egenkapital: -94.000 -75.000 -56.000 1.000 6.000
Regnskap for  Limetime As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 153.000 28.000 0 1.000 0
Driftskostnader -171.000 -47.000 -41.000 -22.000 -18.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 -40.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 -6.000
Resultat før skatt -19.000 -19.000 -41.000 -22.000 -24.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -19.000 -41.000 -22.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 13.000 -29.000 -37.000 1.000 6.000
Sum eiendeler 13.000 -29.000 -37.000 1.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -105.000 -86.000 -45.000 -24.000
Sum egenkapital -94.000 -75.000 -56.000 1.000 6.000
Sum langsiktig gjeld 103.000 46.000 18.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 -28.000 -37.000 1.000 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 153.000 28.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 153.000 28.000 0 1.000 0
Varekostnad -49.000 0 -4.000 0 0
Lønninger -1.000 0 -1.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -121.000 -47.000 -36.000 -22.000 -18.000
Driftskostnader -171.000 -47.000 -41.000 -22.000 -18.000
Driftsresultat -18.000 -19.000 -40.000 -21.000 -18.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -6.000
Finans 0 0 0 0 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -19.000 -41.000 -22.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -13.000 -14.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 0 0 1.000 6.000
Sum omløpsmidler 13.000 -29.000 -37.000 1.000 6.000
Sum eiendeler 13.000 -29.000 -37.000 1.000 6.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -105.000 -86.000 -45.000 -24.000
Sum egenkapital -94.000 -75.000 -56.000 1.000 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 103.000 46.000 18.000 0 0
Leverandørgjeld 4.000 1.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 1.000 1.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 13.000 -28.000 -37.000 1.000 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 -30.000 -38.000 1.000 6.000
Likviditetsgrad 1 3.3
Likviditetsgrad 2 3.3 0 0.0
Soliditet -723.1 267.9 151.4 1 100.0
Resultatgrad -11.8 -67.9
Rentedekningsgrad -3.0
Gjeldsgrad -1.1 -0.6 -0.3 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -138.5 67.9 108.1 -300.0
Signatur
06.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex