Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillejos As
Juridisk navn:  Lillejos As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Valsetvegen 38 Valsetvegen 38 Fax:
7350 Buvika 7350 Buvika
Fylke: Kommune:
Trøndelag Skaun
Org.nr: 920758959
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/20/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvidal Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 1.328.000
Resultat: 1.082.000
Egenkapital: 860.000
Regnskap for  Lillejos As
Resultat 2018
Driftsinntekter 1.328.000
Driftskostnader -247.000
Driftsresultat 1.081.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 1.082.000
Skattekostnad -247.000
Årsresultat 835.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 605.000
Sum omløpsmidler 481.000
Sum eiendeler 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 830.000
Sum egenkapital 860.000
Sum langsiktig gjeld 21.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.328.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 1.328.000
Varekostnad -37.000
Lønninger 0
Avskrivning -49.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -161.000
Driftskostnader -247.000
Driftsresultat 1.081.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 835.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 605.000
Sum varige driftsmidler 605.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 605.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 444.000
Andre fordringer 20.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 481.000
Sum eiendeler 1.086.000
Sum opptjent egenkapital 830.000
Sum egenkapital 860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 21.000
Leverandørgjeld -213.000
Betalbar skatt 225.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 193.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000
Sum gjeld og egenkapital 1.086.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 276.000
Likviditetsgrad 1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.3
Soliditet 79.2
Resultatgrad 81.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3
Total kapitalrentabilitet 99.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex