Lillejords Avløpservice As
Juridisk navn:  Lillejords Avløpservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90990906
Plassen 20B Plassen 20B Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 914484707
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/15/2014
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.25%
Resultat  
  
-1178.26%
Egenkapital  
  
-393.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Resultat: -248.000 23.000 -162.000 66.000 -7.000
Egenkapital: -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Regnskap for  Lillejords Avløpservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Driftskostnader -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000 -7.000
Driftsresultat -223.000 52.000 -140.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Finans -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Resultat før skatt -248.000 23.000 -162.000 66.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 11.000 -11.000 0
Årsresultat -248.000 23.000 -151.000 54.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum omløpsmidler 294.000 414.000 215.000 181.000 28.000
Sum eiendeler 608.000 853.000 527.000 575.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -80.000 -103.000 48.000 -7.000
Sum egenkapital -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 448.000 520.000 358.000 403.000 0
Sum kortsiktig gjeld 471.000 396.000 255.000 106.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 853.000 527.000 574.000 28.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.868.000 1.935.000 1.147.000 1.056.000 0
Andre inntekter 0 16.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.868.000 1.951.000 1.147.000 1.056.000 0
Varekostnad -917.000 -819.000 -441.000 -522.000 0
Lønninger -669.000 -407.000 -437.000 -246.000 0
Avskrivning -125.000 -92.000 -82.000 -14.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -379.000 -581.000 -328.000 -206.000 -7.000
Driftskostnader -2.090.000 -1.899.000 -1.288.000 -988.000 -7.000
Driftsresultat -223.000 52.000 -140.000 68.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Finans -26.000 -28.000 -22.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -248.000 23.000 -151.000 54.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum varige driftsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 314.000 439.000 312.000 394.000 0
Varebeholdning 69.000 69.000 10.000 0 0
Kundefordringer 189.000 222.000 70.000 46.000 0
Andre fordringer 4.000 41.000 76.000 74.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 31.000 82.000 60.000 60.000 28.000
Sum omløpsmidler 294.000 414.000 215.000 181.000 28.000
Sum eiendeler 608.000 853.000 527.000 575.000 28.000
Sum opptjent egenkapital -328.000 -80.000 -103.000 48.000 -7.000
Sum egenkapital -311.000 -63.000 -86.000 64.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 11.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 448.000 520.000 358.000 403.000 0
Leverandørgjeld 146.000 174.000 89.000 31.000 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 66.000 94.000 72.000 16.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 258.000 128.000 94.000 60.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 471.000 396.000 255.000 106.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 608.000 853.000 527.000 574.000 28.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 18.000 -40.000 75.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 0.8 1.7 1.6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 0.8 1.8 1.6
Soliditet -51.2 -7.4 -16.3 11.2 35.7
Resultatgrad -11.9 2.7 -12.2 6.4
Rentedekningsgrad -8.6 1.9 -6.4 22.7
Gjeldsgrad -14.5 -7.1 8.0 1.8
Total kapitalrentabilitet -36.7 6.1 -26.6 11.9 -25.0
Signatur
08.12.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex