Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillejord Invest AS
Juridisk navn:  Lillejord Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93040245
Nålestien 7C Nålestien 7C Fax:
4018 Stavanger 4018 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 993102482
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/16/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.76%
Resultat  
  
-99.03%
Egenkapital  
  
-0.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.189.000 1.289.000 1.062.000 386.000 140.000
Resultat: 8.000 829.000 -1.108.000 2.800.000 953.000
Egenkapital: 7.452.000 7.490.000 6.788.000 7.453.000 4.599.000
Regnskap for  Lillejord Invest AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.189.000 1.289.000 1.062.000 386.000 140.000
Driftskostnader -644.000 -414.000 -2.016.000 -849.000 -90.000
Driftsresultat 545.000 876.000 -954.000 -463.000 50.000
Finansinntekter -127.000 366.000 259.000 3.518.000 955.000
Finanskostnader -410.000 -413.000 -413.000 -255.000 -51.000
Finans -537.000 -47.000 -154.000 3.263.000 904.000
Resultat før skatt 8.000 829.000 -1.108.000 2.800.000 953.000
Skattekostnad -46.000 -127.000 442.000 0 -9.000
Årsresultat -38.000 702.000 -666.000 2.800.000 945.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.738.000 16.837.000 16.819.000 14.004.000 4.150.000
Sum omløpsmidler 2.751.000 2.938.000 2.458.000 3.975.000 512.000
Sum eiendeler 19.489.000 19.775.000 19.277.000 17.979.000 4.662.000
Sum opptjent egenkapital 7.352.000 7.390.000 6.688.000 7.353.000 4.499.000
Sum egenkapital 7.452.000 7.490.000 6.788.000 7.453.000 4.599.000
Sum langsiktig gjeld 11.835.000 12.144.000 12.350.000 10.436.000 0
Sum kortsiktig gjeld 202.000 141.000 139.000 90.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 19.489.000 19.775.000 19.277.000 17.979.000 4.662.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.189.000 1.289.000 1.062.000 386.000 140.000
Driftsinntekter 1.189.000 1.289.000 1.062.000 386.000 140.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -53.000 -85.000 -56.000 -13.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -591.000 -329.000 -1.960.000 -836.000 -90.000
Driftskostnader -644.000 -414.000 -2.016.000 -849.000 -90.000
Driftsresultat 545.000 876.000 -954.000 -463.000 50.000
Finansinntekter -127.000 366.000 259.000 3.518.000 955.000
Finanskostnader -410.000 -413.000 -413.000 -255.000 -51.000
Finans -537.000 -47.000 -154.000 3.263.000 904.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -38.000 702.000 -666.000 2.800.000 945.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 269.000 314.000 442.000 0 0
Fast eiendom 16.024.000 16.024.000 16.024.000 13.677.000 2.671.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 216.000 269.000 353.000 127.000 0
Sum varige driftsmidler 16.240.000 16.293.000 16.377.000 13.804.000 2.671.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 230.000 0 200.000 1.479.000
Sum anleggsmidler 16.738.000 16.837.000 16.819.000 14.004.000 4.150.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 23.000 0 0
Sum investeringer 2.342.000 2.492.000 2.364.000 2.673.000 473.000
Kasse, bank 405.000 447.000 71.000 1.302.000 39.000
Sum omløpsmidler 2.751.000 2.938.000 2.458.000 3.975.000 512.000
Sum eiendeler 19.489.000 19.775.000 19.277.000 17.979.000 4.662.000
Sum opptjent egenkapital 7.352.000 7.390.000 6.688.000 7.353.000 4.499.000
Sum egenkapital 7.452.000 7.490.000 6.788.000 7.453.000 4.599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.835.000 12.144.000 12.350.000 10.436.000 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 198.000 141.000 139.000 90.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 202.000 141.000 139.000 90.000 63.000
Sum gjeld og egenkapital 19.489.000 19.775.000 19.277.000 17.979.000 4.662.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.549.000 2.797.000 2.319.000 3.885.000 449.000
Likviditetsgrad 1 13.6 20.8 17.7 44.2 8.1
Likviditetsgrad 2 13.6 20.8 17.7 44.2 8.2
Soliditet 38.2 37.9 35.2 41.5 98.6
Resultatgrad 45.8 6 -89.8 -119.9 35.7
Rentedekningsgrad 1.3 2.1 -2.3 12.0 19.7
Gjeldsgrad 1.6 1.6 1.8 1.4 0.0
Total kapitalrentabilitet 2.1 6.3 -3.6 17.0 21.6
Signatur
30.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex