Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lillejord Holding As
Juridisk navn:  Lillejord Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrdalsøyveien 3 Tverrdalsøyveien 3 Fax:
4920 Staubø 4920 Staubø
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914283345
Aksjekapital: 40.010 NOK
Etableringsdato: 9/3/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Arendal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-72.95%
Egenkapital  
  
4.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 76.000 281.000 -138.000 -22.000 -7.000
Egenkapital: 1.342.000 1.284.000 -128.000 11.000 33.000
Regnskap for  Lillejord Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -19.000 -13.000 -16.000 -7.000
Driftsresultat -24.000 -19.000 -13.000 -16.000 -7.000
Finansinntekter 100.000 300.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -125.000 -6.000 0
Finans 99.000 300.000 -125.000 -6.000 0
Resultat før skatt 76.000 281.000 -138.000 -22.000 -7.000
Skattekostnad -18.000 11.000 0 0 0
Årsresultat 58.000 292.000 -138.000 -22.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.167.000 1.580.000 60.000 185.000 60.000
Sum omløpsmidler 132.000 308.000 4.000 7.000 3.000
Sum eiendeler 2.299.000 1.888.000 64.000 192.000 63.000
Sum opptjent egenkapital 1.232.000 1.174.000 -168.000 -29.000 -7.000
Sum egenkapital 1.342.000 1.284.000 -128.000 11.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 502.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 454.000 604.000 191.000 181.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 2.298.000 1.888.000 63.000 192.000 63.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -19.000 -13.000 -16.000 -7.000
Driftskostnader -24.000 -19.000 -13.000 -16.000 -7.000
Driftsresultat -24.000 -19.000 -13.000 -16.000 -7.000
Finansinntekter 100.000 300.000 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -125.000 -6.000 0
Finans 99.000 300.000 -125.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Årsresultat 58.000 292.000 -138.000 -22.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 77.000 95.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.089.000 1.485.000 60.000 185.000 60.000
Sum anleggsmidler 2.167.000 1.580.000 60.000 185.000 60.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 103.000 300.000 0 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 29.000 8.000 4.000 4.000 3.000
Sum omløpsmidler 132.000 308.000 4.000 7.000 3.000
Sum eiendeler 2.299.000 1.888.000 64.000 192.000 63.000
Sum opptjent egenkapital 1.232.000 1.174.000 -168.000 -29.000 -7.000
Sum egenkapital 1.342.000 1.284.000 -128.000 11.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 502.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 454.000 454.000 191.000 181.000 30.000
Sum kortsiktig gjeld 454.000 604.000 191.000 181.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 2.298.000 1.888.000 63.000 192.000 63.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -322.000 -296.000 -187.000 -174.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.5 0 0.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.5 0 0.1 0.2
Soliditet 58.4 6 -203.2 5.7 52.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -2.7
Gjeldsgrad 0.7 0.5 -1.5 16.5 0.9
Total kapitalrentabilitet 3.3 14.9 -20.6 -8.3 -11.1
Signatur
13.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex