Lillejord Eiendom As
Juridisk navn:  Lillejord Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tverrdalsøyveien 3 Tverrdalsøyveien 3 Fax:
4920 Staubø 4920 Staubø
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914444330
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Arendal Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.9%
Resultat  
  
-9.28%
Egenkapital  
  
-9.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Resultat: 88.000 97.000 30.000 2.000 -7.000
Egenkapital: 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Regnskap for  Lillejord Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Driftskostnader -97.000 -86.000 -41.000 -42.000 -7.000
Driftsresultat 127.000 137.000 38.000 12.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Finans -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Resultat før skatt 88.000 97.000 30.000 2.000 -7.000
Skattekostnad -20.000 -23.000 -6.000 0 0
Årsresultat 68.000 74.000 24.000 2.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Sum omløpsmidler 165.000 167.000 1.000 5.000 23.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 18.000 -6.000 -7.000
Sum egenkapital 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 114.000 8.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000 23.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 225.000 223.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 78.000 54.000 0
Driftsinntekter 225.000 223.000 78.000 54.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -28.000 -8.000 -8.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -58.000 -33.000 -34.000 -7.000
Driftskostnader -97.000 -86.000 -41.000 -42.000 -7.000
Driftsresultat 127.000 137.000 38.000 12.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Finans -39.000 -40.000 -7.000 -10.000 0
Konsernbidrag -80.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 68.000 74.000 24.000 2.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.272.000 1.303.000 185.000 193.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 150.000 0 0 0
Andre fordringer 51.000 10.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 7.000 1.000 5.000 23.000
Sum omløpsmidler 165.000 167.000 1.000 5.000 23.000
Sum eiendeler 1.437.000 1.470.000 186.000 198.000 23.000
Sum opptjent egenkapital 80.000 92.000 18.000 -6.000 -7.000
Sum egenkapital 110.000 122.000 48.000 24.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.220.000 1.235.000 130.000 170.000 0
Leverandørgjeld 4.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 21.000 6.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 104.000 92.000 1.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 114.000 8.000 4.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.438.000 1.471.000 186.000 198.000 23.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 57.000 53.000 -7.000 1.000 23.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 0.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 0.1 1.3 0.0
Soliditet 7.6 8.3 25.8 12.1 100.0
Resultatgrad 56.4 61.4 48.7 22.2
Rentedekningsgrad 3.3 3.4 5.4 1.2
Gjeldsgrad 12.1 11.1 2.9 7.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.8 9.3 20.4 6.1 -30.4
Signatur
08.12.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex