Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Liland Barnehage AS
Juridisk navn:  Liland Barnehage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55112652
Lilandsvegen 70B Lilandsvegen 70B Fax: 55112651
5258 Blomsterdalen 5258 Blomsterdalen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 988358274
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 6/17/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Lid Revisjon & Rådgivning
Regnskapsfører: Steinbakk Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.92%
Resultat  
  
-42.24%
Egenkapital  
  
0.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.338.000 14.618.000 14.750.000 14.860.000 14.390.000
Resultat: 659.000 1.141.000 1.324.000 1.286.000 1.311.000
Egenkapital: 3.465.000 3.452.000 3.383.000 3.286.000 3.028.000
Regnskap for  Liland Barnehage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.338.000 14.618.000 14.750.000 14.860.000 14.390.000
Driftskostnader -13.603.000 -13.397.000 -13.339.000 -13.482.000 -12.975.000
Driftsresultat 734.000 1.221.000 1.411.000 1.379.000 1.415.000
Finansinntekter 34.000 28.000 30.000 34.000 69.000
Finanskostnader -109.000 -108.000 -118.000 -127.000 -172.000
Finans -75.000 -80.000 -88.000 -93.000 -103.000
Resultat før skatt 659.000 1.141.000 1.324.000 1.286.000 1.311.000
Skattekostnad -146.000 -272.000 -327.000 -328.000 -362.000
Årsresultat 514.000 869.000 997.000 958.000 949.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.511.000 6.921.000 7.447.000 7.932.000 8.261.000
Sum omløpsmidler 6.154.000 6.517.000 6.301.000 6.003.000 5.844.000
Sum eiendeler 12.665.000 13.438.000 13.748.000 13.935.000 14.105.000
Sum opptjent egenkapital 3.365.000 3.352.000 3.283.000 3.186.000 2.928.000
Sum egenkapital 3.465.000 3.452.000 3.383.000 3.286.000 3.028.000
Sum langsiktig gjeld 6.507.000 6.874.000 7.241.000 7.607.000 7.974.000
Sum kortsiktig gjeld 2.692.000 3.112.000 3.125.000 3.043.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 12.664.000 13.438.000 13.749.000 13.936.000 14.105.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.448.000 2.486.000 2.341.000 2.381.000 2.350.000
Andre inntekter 11.890.000 12.133.000 12.409.000 12.479.000 12.040.000
Driftsinntekter 14.338.000 14.618.000 14.750.000 14.860.000 14.390.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -11.840.000 -11.436.000 -11.178.000 -11.517.000 -11.035.000
Avskrivning -517.000 -540.000 -560.000 -560.000 -566.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.246.000 -1.421.000 -1.601.000 -1.405.000 -1.374.000
Driftskostnader -13.603.000 -13.397.000 -13.339.000 -13.482.000 -12.975.000
Driftsresultat 734.000 1.221.000 1.411.000 1.379.000 1.415.000
Finansinntekter 34.000 28.000 30.000 34.000 69.000
Finanskostnader -109.000 -108.000 -118.000 -127.000 -172.000
Finans -75.000 -80.000 -88.000 -93.000 -103.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -800.000 -900.000 -700.000 -700.000
Årsresultat 514.000 869.000 997.000 958.000 949.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 210.000 167.000 129.000 90.000 60.000
Fast eiendom 6.132.000 6.562.000 6.992.000 7.442.000 7.907.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 183.000 293.000 342.000 210.000
Sum varige driftsmidler 6.300.000 6.745.000 7.285.000 7.784.000 8.117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 9.000 34.000 59.000 84.000
Sum anleggsmidler 6.511.000 6.921.000 7.447.000 7.932.000 8.261.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 5.000 3.000 24.000 37.000
Andre fordringer 387.000 419.000 549.000 496.000 548.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.744.000 6.092.000 5.749.000 5.483.000 5.259.000
Sum omløpsmidler 6.154.000 6.517.000 6.301.000 6.003.000 5.844.000
Sum eiendeler 12.665.000 13.438.000 13.748.000 13.935.000 14.105.000
Sum opptjent egenkapital 3.365.000 3.352.000 3.283.000 3.186.000 2.928.000
Sum egenkapital 3.465.000 3.452.000 3.383.000 3.286.000 3.028.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.507.000 6.874.000 7.241.000 7.607.000 7.974.000
Leverandørgjeld 79.000 52.000 65.000 60.000 64.000
Betalbar skatt 188.000 311.000 366.000 357.000 433.000
Skyldig offentlige avgifter 576.000 611.000 552.000 595.000 620.000
Utbytte -500.000 -800.000 -900.000 -700.000 -700.000
Annen kortsiktig gjeld 1.849.000 2.138.000 2.141.000 2.030.000 1.986.000
Sum kortsiktig gjeld 2.692.000 3.112.000 3.125.000 3.043.000 3.103.000
Sum gjeld og egenkapital 12.664.000 13.438.000 13.749.000 13.936.000 14.105.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.462.000 3.405.000 3.176.000 2.960.000 2.741.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.1 2 2 1.9
Likviditetsgrad 2 2.3 2.1 2 2 1.9
Soliditet 27.4 25.7 24.6 23.6 21.5
Resultatgrad 5.1 8.4 9.6 9.3 9.8
Rentedekningsgrad 6.7 11.3 1 10.9 8.6
Gjeldsgrad 2.7 2.9 3.1 3.2 3.7
Total kapitalrentabilitet 6.1 9.3 10.5 10.1 10.5
Signatur
31.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
SIGNATUR HVER FOR SEG
KNUDSEN GRO HILDEGARD
KNUDSEN TOR
Prokurister
31.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
KNUDSEN GRO HILDEGARD
KNUDSEN TOR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex