Lighthouse People & Culture As
Juridisk navn:  Lighthouse People & Culture As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90041216
Tjernåslia 16B Tjernåslia 16B Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 893559272
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
300%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
3.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 16.000 4.000 79.000 0 72.000
Resultat: 0 1.000 67.000 -25.000 -12.000
Egenkapital: 65.000 63.000 61.000 -7.000 16.000
Regnskap for  Lighthouse People & Culture As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 16.000 4.000 79.000 0 72.000
Driftskostnader -16.000 -3.000 -13.000 -23.000 -83.000
Driftsresultat -1.000 1.000 67.000 -23.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Resultat før skatt 0 1.000 67.000 -25.000 -12.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 1.000 67.000 -25.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Sum omløpsmidler 68.000 63.000 81.000 -8.000 22.000
Sum eiendeler 68.000 63.000 81.000 3.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -38.000 -105.000 -107.000 -84.000
Sum egenkapital 65.000 63.000 61.000 -7.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 20.000 10.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 62.000 82.000 3.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.000 4.000 44.000 0 72.000
Andre inntekter 0 0 35.000 0 0
Driftsinntekter 16.000 4.000 79.000 0 72.000
Varekostnad 0 0 0 0 -15.000
Lønninger 0 0 0 0 -1.000
Avskrivning 0 0 -11.000 -5.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.000 -3.000 -2.000 -18.000 -58.000
Driftskostnader -16.000 -3.000 -13.000 -23.000 -83.000
Driftsresultat -1.000 1.000 67.000 -23.000 -12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 0
Finans 0 0 0 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 1.000 67.000 -25.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 11.000 15.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 11.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 5.000 6.000 -8.000 16.000
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 58.000 75.000 0 5.000
Sum omløpsmidler 68.000 63.000 81.000 -8.000 22.000
Sum eiendeler 68.000 63.000 81.000 3.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -38.000 -105.000 -107.000 -84.000
Sum egenkapital 65.000 63.000 61.000 -7.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 20.000 -4.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 14.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 20.000 10.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 68.000 62.000 82.000 3.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 65.000 63.000 61.000 -18.000 0
Likviditetsgrad 1 22.7 4 -0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 22.7 0 4 -0.7 1.1
Soliditet 95.6 1 75.3 -233.3 42.1
Resultatgrad -6.3 2 84.8 -16.7
Rentedekningsgrad -11.5
Gjeldsgrad 0 0 0.3 -1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet -1.5 1.6 82.7 -766.7 -31.6
Signatur
16.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex