Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lier Rørsenter AS
Juridisk navn:  Lier Rørsenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32244550
Postboks 646 Vebjørns Vei 1C Fax: 32244551
3412 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 856731332
Aksjekapital: 309.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 1/2/1990 1
Foretakstype: AS
Revisor: Østlandske Revisorer AS
Regnskapsfører: Økonomi I System As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.64%
Resultat  
  
3092.31%
Egenkapital  
  
20.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.435.000 24.780.000 25.145.000 16.567.000 16.122.000
Resultat: 415.000 13.000 1.032.000 -35.000 126.000
Egenkapital: 1.850.000 1.531.000 1.922.000 1.142.000 1.175.000
Regnskap for  Lier Rørsenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.435.000 24.780.000 25.145.000 16.567.000 16.122.000
Driftskostnader -24.995.000 -24.993.000 -24.057.000 -16.560.000 -15.981.000
Driftsresultat 440.000 -213.000 1.089.000 7.000 141.000
Finansinntekter 19.000 283.000 0 0 7.000
Finanskostnader -44.000 -56.000 -58.000 -42.000 -22.000
Finans -25.000 227.000 -58.000 -42.000 -15.000
Resultat før skatt 415.000 13.000 1.032.000 -35.000 126.000
Skattekostnad -96.000 -4.000 -253.000 3.000 -47.000
Årsresultat 320.000 9.000 779.000 -33.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.171.000 1.328.000 1.208.000 1.307.000 205.000
Sum omløpsmidler 4.133.000 3.645.000 4.474.000 3.136.000 2.734.000
Sum eiendeler 5.304.000 4.973.000 5.682.000 4.443.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 925.000 1.316.000 536.000 569.000
Sum egenkapital 1.850.000 1.531.000 1.922.000 1.142.000 1.175.000
Sum langsiktig gjeld 81.000 513.000 409.000 407.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.373.000 2.929.000 3.351.000 2.894.000 1.764.000
Sum gjeld og egenkapital 5.304.000 4.973.000 5.682.000 4.443.000 2.939.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.353.000 24.738.000 25.145.000 16.562.000 16.112.000
Andre inntekter 82.000 42.000 0 5.000 11.000
Driftsinntekter 25.435.000 24.780.000 25.145.000 16.567.000 16.122.000
Varekostnad -10.372.000 -11.485.000 -11.757.000 -7.267.000 -7.227.000
Lønninger -10.265.000 -9.384.000 -8.790.000 -6.692.000 -6.320.000
Avskrivning -194.000 -196.000 -193.000 -62.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.164.000 -3.928.000 -3.317.000 -2.539.000 -2.359.000
Driftskostnader -24.995.000 -24.993.000 -24.057.000 -16.560.000 -15.981.000
Driftsresultat 440.000 -213.000 1.089.000 7.000 141.000
Finansinntekter 19.000 283.000 0 0 7.000
Finanskostnader -44.000 -56.000 -58.000 -42.000 -22.000
Finans -25.000 227.000 -58.000 -42.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -400.000 0 0 -200.000
Årsresultat 320.000 9.000 779.000 -33.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 1.000 60.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 918.000 1.075.000 1.203.000 1.244.000 145.000
Sum varige driftsmidler 918.000 1.075.000 1.203.000 1.244.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 253.000 253.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 1.171.000 1.328.000 1.208.000 1.307.000 205.000
Varebeholdning 1.545.000 1.811.000 1.828.000 1.448.000 1.087.000
Kundefordringer 1.499.000 736.000 1.907.000 1.106.000 1.003.000
Andre fordringer 472.000 535.000 380.000 242.000 175.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 618.000 562.000 359.000 341.000 468.000
Sum omløpsmidler 4.133.000 3.645.000 4.474.000 3.136.000 2.734.000
Sum eiendeler 5.304.000 4.973.000 5.682.000 4.443.000 2.939.000
Sum opptjent egenkapital 1.244.000 925.000 1.316.000 536.000 569.000
Sum egenkapital 1.850.000 1.531.000 1.922.000 1.142.000 1.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser 81.000 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 275.000 96.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 81.000 513.000 409.000 407.000 0
Leverandørgjeld 947.000 647.000 997.000 1.306.000 361.000
Betalbar skatt 16.000 2.000 194.000 0 48.000
Skyldig offentlige avgifter 1.023.000 1.006.000 1.062.000 778.000 659.000
Utbytte 0 -400.000 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.387.000 999.000 1.002.000 811.000 696.000
Sum kortsiktig gjeld 3.373.000 2.929.000 3.351.000 2.894.000 1.764.000
Sum gjeld og egenkapital 5.304.000 4.973.000 5.682.000 4.443.000 2.939.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 760.000 716.000 1.123.000 242.000 970.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.8 0.6 1.0
Soliditet 34.9 30.8 33.8 25.7 40.0
Resultatgrad 1.7 -0.9 4.3 0 0.9
Rentedekningsgrad 1 -3.8 18.8 0.2 6.7
Gjeldsgrad 1.9 2.2 2 2.9 1.5
Total kapitalrentabilitet 8.7 1.4 19.2 0.2 5.0
Signatur
25.05.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex