Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lhl Risør Og Omegn
Juridisk navn:  Lhl Risør Og Omegn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41310980
Grønningveien 8C C/O Kjell Monrad Strandgata 21 Fax:
4956 Risør 4950 Risør
Fylke: Kommune:
Agder Risør
Org.nr: 914515114
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/10/1954
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 99.000
Resultat: 11.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Lhl Risør Og Omegn
Resultat 2017
Driftsinntekter 99.000
Driftskostnader -87.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 11.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000
Andre inntekter 60.000
Driftsinntekter 99.000
Varekostnad -1.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -86.000
Driftskostnader -87.000
Driftsresultat 12.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet
Resultatgrad 12.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
20.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex