Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lesja Rør AS
Juridisk navn:  Lesja Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41500516
Åsenvegen 101 Åsenvegen 101 Fax: 61243820
2665 Lesja 2665 Lesja
Fylke: Kommune:
Innlandet Lesja
Org.nr: 867278842
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/3/1993 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.72%
Resultat  
  
-49.01%
Egenkapital  
  
12.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.987.000 5.663.000 5.932.000 6.471.000 4.979.000
Resultat: 1.081.000 2.120.000 1.852.000 2.935.000 1.893.000
Egenkapital: 7.559.000 6.728.000 5.118.000 3.731.000 16.536.000
Regnskap for  Lesja Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.987.000 5.663.000 5.932.000 6.471.000 4.979.000
Driftskostnader -4.954.000 -3.591.000 -4.139.000 -3.806.000 -3.424.000
Driftsresultat 1.033.000 2.072.000 1.794.000 2.665.000 1.555.000
Finansinntekter 48.000 48.000 59.000 276.000 397.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -7.000 -58.000
Finans 47.000 48.000 58.000 269.000 339.000
Resultat før skatt 1.081.000 2.120.000 1.852.000 2.935.000 1.893.000
Skattekostnad -250.000 -509.000 -465.000 -739.000 -480.000
Årsresultat 831.000 1.610.000 1.387.000 2.195.000 1.413.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.063.000 1.173.000 1.151.000 962.000
Sum omløpsmidler 7.172.000 7.232.000 5.463.000 19.276.000 16.786.000
Sum eiendeler 8.870.000 8.295.000 6.636.000 20.427.000 17.748.000
Sum opptjent egenkapital 7.459.000 6.628.000 5.018.000 3.631.000 16.436.000
Sum egenkapital 7.559.000 6.728.000 5.118.000 3.731.000 16.536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.566.000 1.518.000 16.697.000 1.212.000
Sum gjeld og egenkapital 8.869.000 8.294.000 6.636.000 20.428.000 17.748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.987.000 5.663.000 5.932.000 6.471.000 4.887.000
Andre inntekter 0 0 0 0 92.000
Driftsinntekter 5.987.000 5.663.000 5.932.000 6.471.000 4.979.000
Varekostnad -2.696.000 -1.881.000 -2.066.000 -2.027.000 -1.928.000
Lønninger -954.000 -756.000 -1.004.000 -795.000 -535.000
Avskrivning -269.000 -124.000 -165.000 -247.000 -207.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.035.000 -830.000 -904.000 -737.000 -754.000
Driftskostnader -4.954.000 -3.591.000 -4.139.000 -3.806.000 -3.424.000
Driftsresultat 1.033.000 2.072.000 1.794.000 2.665.000 1.555.000
Finansinntekter 48.000 48.000 59.000 276.000 397.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -7.000 -58.000
Finans 47.000 48.000 58.000 269.000 339.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 831.000 1.610.000 1.387.000 2.195.000 1.413.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 48.000 53.000 50.000 33.000
Fast eiendom 729.000 751.000 773.000 612.000 634.000
Maskiner anlegg 691.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 183.000 209.000 292.000 434.000 240.000
Sum varige driftsmidler 1.603.000 959.000 1.064.000 1.046.000 874.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 1.698.000 1.063.000 1.173.000 1.151.000 962.000
Varebeholdning 303.000 150.000 155.000 180.000 163.000
Kundefordringer 2.089.000 2.791.000 1.885.000 1.571.000 2.266.000
Andre fordringer 84.000 12.000 79.000 59.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 10.929.000
Kasse, bank 4.696.000 4.278.000 3.344.000 17.465.000 3.398.000
Sum omløpsmidler 7.172.000 7.232.000 5.463.000 19.276.000 16.786.000
Sum eiendeler 8.870.000 8.295.000 6.636.000 20.427.000 17.748.000
Sum opptjent egenkapital 7.459.000 6.628.000 5.018.000 3.631.000 16.436.000
Sum egenkapital 7.559.000 6.728.000 5.118.000 3.731.000 16.536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 424.000 359.000 373.000 246.000 112.000
Betalbar skatt 242.000 504.000 468.000 756.000 527.000
Skyldig offentlige avgifter 512.000 624.000 565.000 605.000 490.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 79.000 112.000 15.089.000 82.000
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.566.000 1.518.000 16.697.000 1.212.000
Sum gjeld og egenkapital 8.869.000 8.294.000 6.636.000 20.428.000 17.748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.862.000 5.666.000 3.945.000 2.579.000 15.574.000
Likviditetsgrad 1 5.5 4.6 3.6 1.2 13.8
Likviditetsgrad 2 5.2 4.5 3.5 1.2 13.8
Soliditet 85.2 81.1 77.1 18.3 93.2
Resultatgrad 17.3 36.6 30.2 41.2 31.2
Rentedekningsgrad 1 1 420.1 33.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 4.5 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 25.6 27.9 14.4 11.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex