Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lernes Fiskeindustri AS
Juridisk navn:  Lernes Fiskeindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72453835
Storoddan Storoddan Fax: 72453850
7200 Kyrksæterøra 7200 Kyrksæterøra
Fylke: Kommune:
Trøndelag Heim 
Org.nr: 876240912
Aksjekapital: 2.300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/18/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsselskapet Magne Volden AS
Utvikling:
Omsetning  
  
24.56%
Resultat  
  
-15.36%
Egenkapital  
  
24.42%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.176.000 1.747.000 1.822.000 1.812.000 1.553.000
Resultat: -1.232.000 -1.068.000 -483.000 -774.000 -816.000
Egenkapital: 3.735.000 3.002.000 3.992.000 3.914.000 3.894.000
Regnskap for  Lernes Fiskeindustri AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.176.000 1.747.000 1.822.000 1.812.000 1.553.000
Driftskostnader -3.407.000 -2.819.000 -2.305.000 -2.570.000 -2.338.000
Driftsresultat -1.231.000 -1.072.000 -483.000 -758.000 -785.000
Finansinntekter 18.000 33.000 43.000 52.000 77.000
Finanskostnader -19.000 -29.000 -43.000 -69.000 -108.000
Finans -1.000 4.000 0 -17.000 -31.000
Resultat før skatt -1.232.000 -1.068.000 -483.000 -774.000 -816.000
Skattekostnad 0 0 -45.000 -26.000 -88.000
Årsresultat -1.232.000 -1.068.000 -528.000 -800.000 -904.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.420.000 1.576.000 1.998.000 1.669.000 1.770.000
Sum omløpsmidler 3.513.000 2.981.000 3.849.000 4.931.000 6.101.000
Sum eiendeler 4.933.000 4.557.000 5.847.000 6.600.000 7.871.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 702.000 1.692.000 1.614.000 1.594.000
Sum egenkapital 3.735.000 3.002.000 3.992.000 3.914.000 3.894.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 160.000
Sum kortsiktig gjeld 1.198.000 1.555.000 1.854.000 2.686.000 3.816.000
Sum gjeld og egenkapital 4.933.000 4.557.000 5.846.000 6.600.000 7.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.038.000 1.633.000 1.627.000 1.667.000 1.461.000
Andre inntekter 139.000 114.000 195.000 146.000 93.000
Driftsinntekter 2.176.000 1.747.000 1.822.000 1.812.000 1.553.000
Varekostnad -1.415.000 -1.160.000 -1.124.000 -1.264.000 -865.000
Lønninger -794.000 -951.000 -544.000 -612.000 -636.000
Avskrivning -178.000 -173.000 -97.000 -74.000 -74.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.020.000 -535.000 -540.000 -620.000 -763.000
Driftskostnader -3.407.000 -2.819.000 -2.305.000 -2.570.000 -2.338.000
Driftsresultat -1.231.000 -1.072.000 -483.000 -758.000 -785.000
Finansinntekter 18.000 33.000 43.000 52.000 77.000
Finanskostnader -19.000 -29.000 -43.000 -69.000 -108.000
Finans -1.000 4.000 0 -17.000 -31.000
Konsernbidrag 1.965.000 367.000 -606.000 -820.000 -1.035.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.232.000 -1.068.000 -528.000 -800.000 -904.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 290.000 334.000 361.000
Fast eiendom 1.137.000 1.216.000 1.255.000 1.329.000 1.403.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 277.000 353.000 447.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.414.000 1.569.000 1.702.000 1.329.000 1.403.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Sum anleggsmidler 1.420.000 1.576.000 1.998.000 1.669.000 1.770.000
Varebeholdning 157.000 53.000 75.000 75.000 76.000
Kundefordringer 427.000 440.000 318.000 352.000 269.000
Andre fordringer 58.000 57.000 80.000 39.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 906.000 2.064.000 2.771.000 3.644.000 4.673.000
Sum omløpsmidler 3.513.000 2.981.000 3.849.000 4.931.000 6.101.000
Sum eiendeler 4.933.000 4.557.000 5.847.000 6.600.000 7.871.000
Sum opptjent egenkapital 1.435.000 702.000 1.692.000 1.614.000 1.594.000
Sum egenkapital 3.735.000 3.002.000 3.992.000 3.914.000 3.894.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 713.000 1.060.000 1.638.000 2.422.000 3.384.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 160.000
Leverandørgjeld 259.000 201.000 31.000 93.000 272.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 88.000 138.000 46.000 76.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 156.000 139.000 94.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 1.198.000 1.555.000 1.854.000 2.686.000 3.816.000
Sum gjeld og egenkapital 4.933.000 4.557.000 5.846.000 6.600.000 7.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.315.000 1.426.000 1.995.000 2.245.000 2.285.000
Likviditetsgrad 1 2.9 1.9 2 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 2.8 1.9 2 1.8 1.6
Soliditet 75.7 65.9 68.3 59.3 49.5
Resultatgrad -56.6 -61.4 -26.5 -41.8 -50.5
Rentedekningsgrad -64.8 -11.2 -6.6
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.7 1.0
Total kapitalrentabilitet -24.6 -22.8 -7.5 -10.7 -9.0
Signatur
04.03.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.03.2011
DAGLIG LEDER ALENE. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex