Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lerkekåsa Vingård As
Juridisk navn:  Lerkekåsa Vingård As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97199270
Kåsingrenda 56 Kåsingrenda 56 Fax:
3810 Gvarv 3810 Gvarv
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Midt-Telemark
Org.nr: 992514647
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/4/2008 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bø Økonomi Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.43%
Resultat  
  
-215.19%
Egenkapital  
  
-13.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 950.000 712.000 854.000 1.045.000 683.000
Resultat: -91.000 79.000 36.000 32.000 181.000
Egenkapital: 592.000 684.000 605.000 569.000 536.000
Regnskap for  Lerkekåsa Vingård As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 950.000 712.000 854.000 1.045.000 683.000
Driftskostnader -1.041.000 -632.000 -816.000 -1.008.000 -499.000
Driftsresultat -91.000 79.000 38.000 35.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -4.000 -5.000
Finans 0 1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -91.000 79.000 36.000 32.000 181.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 79.000 36.000 32.000 181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 253.000 459.000 523.000 417.000
Sum omløpsmidler 547.000 517.000 920.000 863.000 733.000
Sum eiendeler 906.000 770.000 1.379.000 1.386.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital -208.000 -116.000 -195.000 -231.000 -264.000
Sum egenkapital 592.000 684.000 605.000 569.000 536.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 313.000 86.000 774.000 817.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 770.000 1.379.000 1.386.000 1.150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 829.000 401.000 501.000 462.000 248.000
Andre inntekter 121.000 311.000 352.000 583.000 435.000
Driftsinntekter 950.000 712.000 854.000 1.045.000 683.000
Varekostnad -145.000 -63.000 -132.000 -118.000 -86.000
Lønninger -178.000 -256.000 -305.000 -246.000 0
Avskrivning -85.000 -84.000 -83.000 -78.000 -80.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -617.000 -273.000 -319.000 -575.000 -344.000
Driftskostnader -1.041.000 -632.000 -816.000 -1.008.000 -499.000
Driftsresultat -91.000 79.000 38.000 35.000 184.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -1.000 0 -3.000 -4.000 -5.000
Finans 0 1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -91.000 79.000 36.000 32.000 181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 126.000 190.000 264.000 317.000 362.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 181.000 49.000 181.000 192.000 43.000
Sum varige driftsmidler 307.000 239.000 445.000 509.000 405.000
Sum finansielle anleggsmidler 52.000 14.000 14.000 14.000 12.000
Sum anleggsmidler 359.000 253.000 459.000 523.000 417.000
Varebeholdning 75.000 91.000 47.000 24.000 16.000
Kundefordringer 158.000 0 0 23.000 11.000
Andre fordringer 43.000 23.000 43.000 0 60.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 270.000 403.000 830.000 816.000 647.000
Sum omløpsmidler 547.000 517.000 920.000 863.000 733.000
Sum eiendeler 906.000 770.000 1.379.000 1.386.000 1.150.000
Sum opptjent egenkapital -208.000 -116.000 -195.000 -231.000 -264.000
Sum egenkapital 592.000 684.000 605.000 569.000 536.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 124.000 9.000 -2.000 5.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 49.000 201.000 42.000 13.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 156.000 29.000 575.000 771.000 601.000
Sum kortsiktig gjeld 313.000 86.000 774.000 817.000 614.000
Sum gjeld og egenkapital 905.000 770.000 1.379.000 1.386.000 1.150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 234.000 431.000 146.000 46.000 119.000
Likviditetsgrad 1 1.7 6 1.2 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 5 1.1 1 1.2
Soliditet 65.4 88.8 43.9 41.1 46.6
Resultatgrad -9.6 11.1 4.4 3.3 26.9
Rentedekningsgrad 12.7 8.8 37.0
Gjeldsgrad 0.5 0.1 1.3 1.4 1.1
Total kapitalrentabilitet -9.9 10.4 2.8 2.6 16.1
Signatur
02.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex