Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leren & Simonsen Eiendom AS
Juridisk navn:  Leren & Simonsen Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71212073
Lyngvegen 11 Lyngvegen 11 Fax: 71212073
6429 Molde 6429 Molde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Molde
Org.nr: 864062822
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/20/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
261.54%
Egenkapital  
  
4.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 105.000 -65.000 5.000 8.000 45.000
Egenkapital: 2.357.000 2.252.000 2.317.000 2.314.000 3.228.000
Regnskap for  Leren & Simonsen Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -24.000 -45.000 -25.000 -39.000 -28.000
Driftsresultat -24.000 -45.000 -25.000 -39.000 -28.000
Finansinntekter 129.000 -20.000 29.000 47.000 74.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 129.000 -20.000 29.000 47.000 74.000
Resultat før skatt 105.000 -65.000 5.000 8.000 45.000
Skattekostnad 0 0 -1.000 -2.000 -12.000
Årsresultat 105.000 -65.000 4.000 5.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 908.000 1.482.000
Sum omløpsmidler 2.359.000 2.254.000 2.321.000 2.328.000 2.359.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.254.000 2.321.000 3.236.000 3.841.000
Sum opptjent egenkapital 2.257.000 2.152.000 2.217.000 2.214.000 3.128.000
Sum egenkapital 2.357.000 2.252.000 2.317.000 2.314.000 3.228.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 4.000 922.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.254.000 2.321.000 3.236.000 3.840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -24.000 -45.000 -25.000 -39.000 -28.000
Driftskostnader -24.000 -45.000 -25.000 -39.000 -28.000
Driftsresultat -24.000 -45.000 -25.000 -39.000 -28.000
Finansinntekter 129.000 -20.000 29.000 47.000 74.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 129.000 -20.000 29.000 47.000 74.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -920.000 -600.000
Årsresultat 105.000 -65.000 4.000 5.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 908.000 1.482.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 908.000 1.482.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 776.000 670.000 6.000 5.000 7.000
Kasse, bank 1.583.000 1.584.000 2.316.000 2.323.000 2.351.000
Sum omløpsmidler 2.359.000 2.254.000 2.321.000 2.328.000 2.359.000
Sum eiendeler 2.359.000 2.254.000 2.321.000 3.236.000 3.841.000
Sum opptjent egenkapital 2.257.000 2.152.000 2.217.000 2.214.000 3.128.000
Sum egenkapital 2.357.000 2.252.000 2.317.000 2.314.000 3.228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 2.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -920.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 2.000 4.000 922.000 612.000
Sum gjeld og egenkapital 2.359.000 2.254.000 2.321.000 3.236.000 3.840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.357.000 2.252.000 2.317.000 1.406.000 1.747.000
Likviditetsgrad 1 1179.5 1 580.3 2.5 3.9
Likviditetsgrad 2 1179.5 1 580.3 2.5 3.9
Soliditet 99.9 99.9 99.8 71.5 84.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.5 -2.9 0.2 0.2 1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex