Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leren As
Juridisk navn:  Leren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95291825
Bergkrystallen 28 Bergkrystallen 28 Fax:
3340 Åmot 3340 Åmot
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 913054563
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.33%
Resultat  
  
16.05%
Egenkapital  
  
22.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.130.000 1.006.000 1.077.000 1.385.000 1.158.000
Resultat: 188.000 162.000 299.000 436.000 262.000
Egenkapital: 807.000 658.000 532.000 304.000 276.000
Regnskap for  Leren As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.130.000 1.006.000 1.077.000 1.385.000 1.158.000
Driftskostnader -968.000 -847.000 -777.000 -948.000 -894.000
Driftsresultat 162.000 158.000 299.000 436.000 265.000
Finansinntekter 25.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 25.000 4.000 0 0 -3.000
Resultat før skatt 188.000 162.000 299.000 436.000 262.000
Skattekostnad -38.000 -36.000 -71.000 -108.000 -70.000
Årsresultat 149.000 126.000 228.000 328.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 416.000 401.000 295.000 205.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 448.000 392.000 618.000 451.000
Sum eiendeler 1.057.000 864.000 793.000 913.000 656.000
Sum opptjent egenkapital 707.000 558.000 432.000 204.000 176.000
Sum egenkapital 807.000 658.000 532.000 304.000 276.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 5.000 12.000 18.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 202.000 249.000 592.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 1.058.000 865.000 793.000 914.000 656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.086.000 1.006.000 1.077.000 1.358.000 1.158.000
Andre inntekter 44.000 0 0 27.000 0
Driftsinntekter 1.130.000 1.006.000 1.077.000 1.385.000 1.158.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -729.000 -657.000 -634.000 -728.000 -780.000
Avskrivning -11.000 -64.000 -64.000 -79.000 -63.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -228.000 -126.000 -79.000 -141.000 -51.000
Driftskostnader -968.000 -847.000 -777.000 -948.000 -894.000
Driftsresultat 162.000 158.000 299.000 436.000 265.000
Finansinntekter 25.000 4.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -3.000
Finans 25.000 4.000 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -300.000 -100.000
Årsresultat 149.000 126.000 228.000 328.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 205.000
Driftsløsøre 0 166.000 231.000 295.000 0
Sum varige driftsmidler 0 166.000 231.000 295.000 205.000
Sum finansielle anleggsmidler 29.000 250.000 170.000 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 416.000 401.000 295.000 205.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 102.000 102.000 133.000 112.000 78.000
Andre fordringer 23.000 2.000 2.000 0 0
Sum investeringer 287.000 0 0 0 0
Kasse, bank 616.000 344.000 257.000 506.000 372.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 448.000 392.000 618.000 451.000
Sum eiendeler 1.057.000 864.000 793.000 913.000 656.000
Sum opptjent egenkapital 707.000 558.000 432.000 204.000 176.000
Sum egenkapital 807.000 658.000 532.000 304.000 276.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 5.000 12.000 18.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 5.000 12.000 18.000 8.000
Leverandørgjeld 13.000 -4.000 3.000 13.000 2.000
Betalbar skatt 34.000 43.000 77.000 98.000 76.000
Skyldig offentlige avgifter 105.000 83.000 91.000 82.000 83.000
Utbytte 0 0 0 -300.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 89.000 80.000 78.000 99.000 112.000
Sum kortsiktig gjeld 241.000 202.000 249.000 592.000 372.000
Sum gjeld og egenkapital 1.058.000 865.000 793.000 914.000 656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 787.000 246.000 143.000 26.000 79.000
Likviditetsgrad 1 4.3 2.2 1.6 1 1.2
Likviditetsgrad 2 4.3 2.2 1.6 1 1.3
Soliditet 76.3 76.1 67.1 33.3 42.1
Resultatgrad 14.3 15.7 27.8 31.5 22.9
Rentedekningsgrad 88.3
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.5 2 1.4
Total kapitalrentabilitet 17.7 18.7 37.7 47.7 40.4
Signatur
04.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex