Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lerøy Havfisk As
Juridisk navn:  Lerøy Havfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70118600
Postboks 876 Løvenvoldgata 11 Fax: 70118680
6001 Ålesund 6002 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 986392858
Aksjekapital: 423.230.080 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 12/22/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.79%
Resultat  
  
46.14%
Egenkapital  
  
5.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.581.000 40.357.000 53.572.000 48.947.000 46.328.000
Resultat: 504.125.000 344.951.000 488.068.000 6.434.000 178.676.000
Egenkapital: 598.813.000 565.066.000 582.671.000 523.902.000 713.407.000
Regnskap for  Lerøy Havfisk As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.581.000 40.357.000 53.572.000 48.947.000 46.328.000
Driftskostnader -31.408.000 -36.552.000 -60.051.000 -70.825.000 -59.303.000
Driftsresultat 2.173.000 3.805.000 -6.479.000 -21.878.000 -12.975.000
Finansinntekter 542.887.000 383.019.000 542.831.000 87.568.000 103.003.000
Finanskostnader -40.935.000 -41.873.000 -48.284.000 -59.256.000 88.648.000
Finans 501.952.000 341.146.000 494.547.000 28.312.000 191.651.000
Resultat før skatt 504.125.000 344.951.000 488.068.000 6.434.000 178.676.000
Skattekostnad -70.125.000 -69.334.000 -63.042.000 -6.591.000 -42.166.000
Årsresultat 434.000.000 275.617.000 425.026.000 -157.000 136.510.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.786.630.000 1.566.418.000 1.803.750.000 1.948.507.000 1.996.715.000
Sum omløpsmidler 371.499.000 380.302.000 734.642.000 57.418.000 114.000.000
Sum eiendeler 2.158.129.000 1.946.720.000 2.538.392.000 2.005.925.000 2.110.715.000
Sum opptjent egenkapital 105.499.000 71.752.000 89.357.000 0 221.834.000
Sum egenkapital 598.813.000 565.066.000 582.671.000 523.902.000 713.407.000
Sum langsiktig gjeld 1.092.897.000 926.025.000 981.044.000 1.139.560.000 1.215.337.000
Sum kortsiktig gjeld 466.419.000 455.629.000 974.677.000 342.463.000 181.971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.158.129.000 1.946.720.000 2.538.392.000 2.005.925.000 2.110.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.987.000 14.255.000 8.815.000 6.485.000
Andre inntekter 33.581.000 35.370.000 39.317.000 40.132.000 39.843.000
Driftsinntekter 33.581.000 40.357.000 53.572.000 48.947.000 46.328.000
Varekostnad -25.000 -5.011.000 -14.177.000 0 -5.662.000
Lønninger -23.512.000 -21.538.000 -24.581.000 -27.579.000 -30.885.000
Avskrivning -481.000 -583.000 -704.000 -602.000 -584.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.390.000 -9.420.000 -20.589.000 -34.980.000 -22.172.000
Driftskostnader -31.408.000 -36.552.000 -60.051.000 -70.825.000 -59.303.000
Driftsresultat 2.173.000 3.805.000 -6.479.000 -21.878.000 -12.975.000
Finansinntekter 542.887.000 383.019.000 542.831.000 87.568.000 103.003.000
Finanskostnader -40.935.000 -41.873.000 -48.284.000 -59.256.000 88.648.000
Finans 501.952.000 341.146.000 494.547.000 28.312.000 191.651.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000.000 -300.000.000 -408.245.000 -190.346.000 0
Årsresultat 434.000.000 275.617.000 425.026.000 -157.000 136.510.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 470.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.049.000 470.000 982.000 1.548.000 8.509.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 595.000 1.076.000 0 1.414.000 0
Driftsløsøre 0 0 1.253.000 0 1.577.000
Sum varige driftsmidler 595.000 1.076.000 1.253.000 1.414.000 1.577.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.784.986.000 1.564.872.000 1.801.515.000 1.945.545.000 1.986.629.000
Sum anleggsmidler 1.786.630.000 1.566.418.000 1.803.750.000 1.948.507.000 1.996.715.000
Varebeholdning 0 0 499.000 0 0
Kundefordringer 0 0 4.742.000 0 54.343.000
Andre fordringer 279.000 496.000 5.541.000 5.605.000 30.331.000
Sum investeringer 0 5.058.000 0 0 0
Kasse, bank 1.687.000 12.531.000 2.606.000 1.152.000 29.326.000
Sum omløpsmidler 371.499.000 380.302.000 734.642.000 57.418.000 114.000.000
Sum eiendeler 2.158.129.000 1.946.720.000 2.538.392.000 2.005.925.000 2.110.715.000
Sum opptjent egenkapital 105.499.000 71.752.000 89.357.000 0 221.834.000
Sum egenkapital 598.813.000 565.066.000 582.671.000 523.902.000 713.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.227.000 8.067.000 3.551.000 5.950.000 6.084.000
Gjeld til kredittinstitutt 174.327.000 57.778.000 535.406.000 130.120.000 90.279.000
Sum langsiktig gjeld 1.092.897.000 926.025.000 981.044.000 1.139.560.000 1.215.337.000
Leverandørgjeld 217.000 677.000 2.373.000 2.705.000 5.295.000
Betalbar skatt 68.719.000 68.723.000 1.214.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.654.000 2.976.000 1.487.000 1.809.000 629.000
Utbytte -200.000.000 -300.000.000 -408.245.000 -190.346.000 0
Annen kortsiktig gjeld 20.502.000 25.475.000 25.952.000 80.932.000 85.768.000
Sum kortsiktig gjeld 466.419.000 455.629.000 974.677.000 342.463.000 181.971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.158.129.000 1.946.720.000 2.538.392.000 2.005.925.000 2.110.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -94.920.000 -75.327.000 -240.035.000 -285.045.000 -67.971.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 0.8 0.2 0.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 0.8 0.2 0.7
Soliditet 27.7 2 2 26.1 33.8
Resultatgrad 6.5 9.4 -12.1 -44.7 -28.0
Rentedekningsgrad 0.1 0.1 -0.1 1.1 -1.0
Gjeldsgrad 2.6 2.4 3.4 2.8 2.0
Total kapitalrentabilitet 25.3 19.9 21.1 3.3 4.3
Signatur
05.08.2020
ETT STYREMEDLEMM OG DAGLIG LEDER I FELLSSKAP, ELLER TO STYREMEDLEMMER
I FELLESSKAP.
Prokurister
05.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex