Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leos Holding AS
Juridisk navn:  Leos Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46810865
V/Leif Erik Os Os V/Leif Erik Os Os Fax: 75694309
8252 Rognan 8252 Rognan
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 989168916
Aksjekapital: 121.320 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Madsens Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.46%
Resultat  
  
15.31%
Egenkapital  
  
16.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 217.000 216.000 201.000 220.000 218.000
Resultat: 1.130.000 980.000 3.617.000 -191.000 756.000
Egenkapital: 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000 4.836.000
Regnskap for  Leos Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 217.000 216.000 201.000 220.000 218.000
Driftskostnader -237.000 -151.000 -169.000 -92.000 -103.000
Driftsresultat -21.000 65.000 31.000 127.000 115.000
Finansinntekter 1.989.000 1.120.000 3.905.000 503.000 870.000
Finanskostnader -837.000 -203.000 -320.000 -822.000 -229.000
Finans 1.152.000 917.000 3.585.000 -319.000 641.000
Resultat før skatt 1.130.000 980.000 3.617.000 -191.000 756.000
Skattekostnad -14.000 -37.000 -21.000 0 -28.000
Årsresultat 1.117.000 944.000 3.596.000 -191.000 729.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.971.000 2.253.000 2.255.000 2.514.000 3.035.000
Sum omløpsmidler 5.271.000 5.555.000 5.039.000 3.102.000 3.260.000
Sum eiendeler 9.242.000 7.808.000 7.294.000 5.616.000 6.295.000
Sum opptjent egenkapital 7.679.000 6.562.000 5.819.000 2.423.000 2.814.000
Sum egenkapital 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000 4.836.000
Sum langsiktig gjeld 1.390.000 879.000 927.000 970.000 1.013.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 244.000 427.000 200.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 9.241.000 7.806.000 7.294.000 5.615.000 6.294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 217.000 216.000 201.000 220.000 218.000
Driftsinntekter 217.000 216.000 201.000 220.000 218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -22.000 -21.000 -21.000 -21.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -212.000 -129.000 -148.000 -71.000 -82.000
Driftskostnader -237.000 -151.000 -169.000 -92.000 -103.000
Driftsresultat -21.000 65.000 31.000 127.000 115.000
Finansinntekter 1.989.000 1.120.000 3.905.000 503.000 870.000
Finanskostnader -837.000 -203.000 -320.000 -822.000 -229.000
Finans 1.152.000 917.000 3.585.000 -319.000 641.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 -400.000
Årsresultat 1.117.000 944.000 3.596.000 -191.000 729.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.580.000 1.858.000 1.879.000 1.901.000 1.922.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.596.000 1.878.000 1.879.000 1.901.000 1.922.000
Sum finansielle anleggsmidler 375.000 375.000 375.000 613.000 1.113.000
Sum anleggsmidler 3.971.000 2.253.000 2.255.000 2.514.000 3.035.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 7.000
Andre fordringer 13.000 418.000 313.000 225.000 205.000
Sum investeringer 5.071.000 4.499.000 3.003.000 2.095.000 2.881.000
Kasse, bank 187.000 637.000 1.722.000 782.000 167.000
Sum omløpsmidler 5.271.000 5.555.000 5.039.000 3.102.000 3.260.000
Sum eiendeler 9.242.000 7.808.000 7.294.000 5.616.000 6.295.000
Sum opptjent egenkapital 7.679.000 6.562.000 5.819.000 2.423.000 2.814.000
Sum egenkapital 7.800.000 6.684.000 5.940.000 4.445.000 4.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.390.000 879.000 927.000 970.000 1.013.000
Leverandørgjeld 24.000 6.000 5.000 0 0
Betalbar skatt 15.000 37.000 19.000 0 28.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -200.000 -200.000 -200.000 -400.000
Annen kortsiktig gjeld 11.000 1.000 202.000 0 17.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 244.000 427.000 200.000 445.000
Sum gjeld og egenkapital 9.241.000 7.806.000 7.294.000 5.615.000 6.294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.220.000 5.311.000 4.612.000 2.902.000 2.815.000
Likviditetsgrad 1 103.4 22.8 11.8 15.5 7.3
Likviditetsgrad 2 103.4 22.8 11.8 15.6 7.4
Soliditet 84.4 85.6 81.4 79.2 76.8
Resultatgrad -9.7 30.1 15.4 57.7 52.8
Rentedekningsgrad 0.3 0.1 0.8 4.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 21.3 15.2 5 11.2 15.6
Signatur
05.07.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex