Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom As
Juridisk navn:  Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76115700
Strandland Strandland Fax: 76115701
8484 Risøyhamn 8484 Risøyhamn
Fylke: Kommune:
Nordland Andøy
Org.nr: 960892089
Aksjekapital: 8.100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
194.18%
Resultat  
  
605.11%
Egenkapital  
  
21.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 220.203.000 74.854.000 108.062.000 125.344.000 111.896.000
Resultat: 104.129.000 -20.615.000 165.449.000 -19.994.000 3.247.000
Egenkapital: 469.554.000 385.346.000 406.255.000 241.490.000 266.698.000
Regnskap for  Leonhard Nilsen & Sønner - Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 220.203.000 74.854.000 108.062.000 125.344.000 111.896.000
Driftskostnader -95.710.000 -63.372.000 -89.033.000 -94.550.000 -96.115.000
Driftsresultat 124.493.000 11.482.000 19.029.000 30.794.000 15.781.000
Finansinntekter 5.124.000 23.374.000 169.080.000 5.625.000 3.971.000
Finanskostnader -25.488.000 -55.471.000 -22.660.000 -56.413.000 -16.505.000
Finans -20.364.000 -32.097.000 146.420.000 -50.788.000 -12.534.000
Resultat før skatt 104.129.000 -20.615.000 165.449.000 -19.994.000 3.247.000
Skattekostnad -16.916.000 -294.000 -685.000 -5.214.000 -12.476.000
Årsresultat 87.213.000 -20.909.000 164.764.000 -25.208.000 -9.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 864.741.000 679.172.000 771.383.000 697.308.000 665.374.000
Sum omløpsmidler 16.419.000 24.888.000 25.066.000 15.593.000 47.458.000
Sum eiendeler 881.160.000 704.060.000 796.449.000 712.901.000 712.832.000
Sum opptjent egenkapital 461.454.000 377.246.000 398.155.000 233.390.000 258.598.000
Sum egenkapital 469.554.000 385.346.000 406.255.000 241.490.000 266.698.000
Sum langsiktig gjeld 376.978.000 286.283.000 318.724.000 405.523.000 328.931.000
Sum kortsiktig gjeld 34.628.000 32.431.000 71.470.000 65.888.000 117.203.000
Sum gjeld og egenkapital 881.160.000 704.060.000 796.449.000 712.901.000 712.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.121.000 57.769.000 73.653.000 111.082.000 108.570.000
Andre inntekter 134.082.000 17.085.000 34.409.000 14.262.000 3.326.000
Driftsinntekter 220.203.000 74.854.000 108.062.000 125.344.000 111.896.000
Varekostnad -29.221.000 -2.873.000 -65.000 -304.000 -1.144.000
Lønninger -3.883.000 0 0 0 0
Avskrivning -41.176.000 -52.235.000 -74.582.000 -86.174.000 -94.030.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.430.000 -8.264.000 -14.386.000 -8.072.000 -941.000
Driftskostnader -95.710.000 -63.372.000 -89.033.000 -94.550.000 -96.115.000
Driftsresultat 124.493.000 11.482.000 19.029.000 30.794.000 15.781.000
Finansinntekter 5.124.000 23.374.000 169.080.000 5.625.000 3.971.000
Finanskostnader -25.488.000 -55.471.000 -22.660.000 -56.413.000 -16.505.000
Finans -20.364.000 -32.097.000 146.420.000 -50.788.000 -12.534.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 87.213.000 -20.909.000 164.764.000 -25.208.000 -9.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 25.540.000 11.659.000 13.063.000 58.154.000 68.331.000
Maskiner anlegg 63.963.000 88.720.000 128.938.000 168.920.000 208.393.000
Driftsløsøre 2.200.000 1.368.000 2.555.000 3.699.000 4.682.000
Sum varige driftsmidler 91.703.000 101.747.000 144.556.000 230.773.000 281.406.000
Sum finansielle anleggsmidler 773.038.000 577.425.000 626.827.000 466.535.000 383.968.000
Sum anleggsmidler 864.741.000 679.172.000 771.383.000 697.308.000 665.374.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.746.000 3.037.000 7.288.000 1.261.000 1.931.000
Andre fordringer 1.513.000 21.184.000 17.766.000 14.332.000 43.125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.952.000 667.000 12.000 0 2.402.000
Sum omløpsmidler 16.419.000 24.888.000 25.066.000 15.593.000 47.458.000
Sum eiendeler 881.160.000 704.060.000 796.449.000 712.901.000 712.832.000
Sum opptjent egenkapital 461.454.000 377.246.000 398.155.000 233.390.000 258.598.000
Sum egenkapital 469.554.000 385.346.000 406.255.000 241.490.000 266.698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.672.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 39.221.000 14.932.000 0
Sum langsiktig gjeld 376.978.000 286.283.000 318.724.000 405.523.000 328.931.000
Leverandørgjeld 6.662.000 7.407.000 4.363.000 5.358.000 7.729.000
Betalbar skatt 1.746.000 0 0 27.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 634.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.220.000 24.390.000 27.886.000 45.571.000 109.467.000
Sum kortsiktig gjeld 34.628.000 32.431.000 71.470.000 65.888.000 117.203.000
Sum gjeld og egenkapital 881.160.000 704.060.000 796.449.000 712.901.000 712.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.209.000 -7.543.000 -46.404.000 -50.295.000 -69.745.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.4 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.4 0.2 0.5
Soliditet 53.3 54.7 5 33.9 37.4
Resultatgrad 56.5 15.3 17.6 24.6 14.1
Rentedekningsgrad 4.9 0.2 0.8 0.5 1.2
Gjeldsgrad 0.9 0.8 1 2 1.7
Total kapitalrentabilitet 14.7 5 23.6 5.1 2.8
Signatur
05.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.03.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex