Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leksvik Eiendom AS
Juridisk navn:  Leksvik Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73854400
Kråkmoveien 21 Kråkmoveien 21 Fax: 73854401
7120 Leksvik 7120 Leksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 984830068
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 8/5/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.4%
Resultat  
  
-90.17%
Egenkapital  
  
0.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.175.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Resultat: 34.000 346.000 -632.000 559.000 539.000
Egenkapital: 4.702.000 4.694.000 163.000 933.000 977.000
Regnskap for  Leksvik Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.175.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Driftskostnader -710.000 -406.000 -335.000 -327.000 -324.000
Driftsresultat 465.000 553.000 625.000 633.000 636.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -431.000 -208.000 -1.257.000 -75.000 -97.000
Finans -431.000 -207.000 -1.257.000 -75.000 -97.000
Resultat før skatt 34.000 346.000 -632.000 559.000 539.000
Skattekostnad -26.000 411.000 -138.000 -151.000 -146.000
Årsresultat 8.000 757.000 -770.000 408.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.884.000 11.406.000 3.521.000 4.754.000 5.033.000
Sum omløpsmidler 3.692.000 4.072.000 1.788.000 1.320.000 363.000
Sum eiendeler 14.576.000 15.478.000 5.309.000 6.074.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital 3.221.000 3.214.000 -237.000 533.000 577.000
Sum egenkapital 4.702.000 4.694.000 163.000 933.000 977.000
Sum langsiktig gjeld 9.200.000 9.256.000 1.729.000 1.892.000 2.183.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 1.529.000 3.417.000 3.249.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 14.575.000 15.479.000 5.309.000 6.074.000 5.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.175.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Driftsinntekter 1.175.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -559.000 -281.000 -280.000 -279.000 -279.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -125.000 -55.000 -48.000 -45.000
Driftskostnader -710.000 -406.000 -335.000 -327.000 -324.000
Driftsresultat 465.000 553.000 625.000 633.000 636.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 0
Finanskostnader -431.000 -208.000 -1.257.000 -75.000 -97.000
Finans -431.000 -207.000 -1.257.000 -75.000 -97.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -425.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 757.000 -770.000 408.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 399.000 425.000 14.000 0 0
Fast eiendom 10.450.000 10.946.000 3.472.000 3.571.000 3.850.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.450.000 10.946.000 3.472.000 3.571.000 3.850.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 1.183.000 1.183.000
Sum anleggsmidler 10.884.000 11.406.000 3.521.000 4.754.000 5.033.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.000 180.000 2.000 3.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 249.000 783.000 51.000 50.000 108.000
Sum omløpsmidler 3.692.000 4.072.000 1.788.000 1.320.000 363.000
Sum eiendeler 14.576.000 15.478.000 5.309.000 6.074.000 5.396.000
Sum opptjent egenkapital 3.221.000 3.214.000 -237.000 533.000 577.000
Sum egenkapital 4.702.000 4.694.000 163.000 933.000 977.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 536.000 535.000 3.211.000 3.201.000 2.188.000
Sum langsiktig gjeld 9.200.000 9.256.000 1.729.000 1.892.000 2.183.000
Leverandørgjeld 63.000 993.000 4.000 3.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 156.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 0 39.000 39.000 39.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 1.000 7.000 6.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 674.000 1.529.000 3.417.000 3.249.000 2.237.000
Sum gjeld og egenkapital 14.575.000 15.479.000 5.309.000 6.074.000 5.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.018.000 2.543.000 -1.629.000 -1.929.000 -1.874.000
Likviditetsgrad 1 5.5 2.7 0.5 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 5.5 2.7 0.5 0.5 0.2
Soliditet 32.3 30.3 3.1 15.4 18.1
Resultatgrad 39.6 57.6 65.1 65.9 66.3
Rentedekningsgrad 1.1 2.7 0.5 8.4 6.6
Gjeldsgrad 2.1 2.3 31.6 5.5 4.5
Total kapitalrentabilitet 3.2 3.6 11.8 10.4 11.8
Signatur
22.09.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex