Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leka Vassverk Sa
Juridisk navn:  Leka Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74399633
Fax:
7994 Leka 7994 Leka
Fylke: Kommune:
Trøndelag Leka
Org.nr: 924804041
Aksjekapital: 1.151.000 NOK
Etableringsdato: 12/9/1970
Foretakstype: SA
Revisor: DEGERSTRØMS REVISJON AS
Regnskapsfører: Leka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.81%
Resultat  
  
76.47%
Egenkapital  
  
2.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 492.000 496.000 492.000 453.000 452.000
Resultat: 150.000 85.000 155.000 -97.000 72.000
Egenkapital: 3.049.000 2.965.000 2.856.000 2.739.000 2.810.000
Regnskap for  Leka Vassverk Sa
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 492.000 496.000 492.000 453.000 452.000
Driftskostnader -370.000 -437.000 -362.000 -570.000 -418.000
Driftsresultat 122.000 58.000 130.000 -117.000 34.000
Finansinntekter 27.000 27.000 25.000 20.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 27.000 25.000 20.000 39.000
Resultat før skatt 150.000 85.000 155.000 -97.000 72.000
Skattekostnad -66.000 -32.000 -61.000 20.000 -27.000
Årsresultat 84.000 53.000 93.000 -77.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.427.000 1.527.000 1.583.000 1.731.000 1.855.000
Sum omløpsmidler 1.737.000 1.582.000 1.388.000 1.057.000 1.092.000
Sum eiendeler 3.164.000 3.109.000 2.971.000 2.788.000 2.947.000
Sum opptjent egenkapital 1.898.000 1.615.000 1.561.000 1.468.000 1.545.000
Sum egenkapital 3.049.000 2.965.000 2.856.000 2.739.000 2.810.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 116.000 144.000 115.000 49.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 3.109.000 2.971.000 2.788.000 2.948.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 492.000 496.000 492.000 453.000 452.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 492.000 496.000 492.000 453.000 452.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -2.000 -2.000
Lønninger -66.000 -73.000 -73.000 -86.000 -82.000
Avskrivning -143.000 -139.000 -140.000 -151.000 -128.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -161.000 -225.000 -148.000 -331.000 -206.000
Driftskostnader -370.000 -437.000 -362.000 -570.000 -418.000
Driftsresultat 122.000 58.000 130.000 -117.000 34.000
Finansinntekter 27.000 27.000 25.000 20.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 27.000 25.000 20.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 84.000 53.000 93.000 -77.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 330.000 329.000 318.000 326.000 299.000
Fast eiendom 1.097.000 1.197.000 1.265.000 1.405.000 1.556.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.097.000 1.197.000 1.265.000 1.405.000 1.556.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.427.000 1.527.000 1.583.000 1.731.000 1.855.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 64.000 77.000 64.000 66.000 70.000
Andre fordringer 1.000 9.000 1.000 1.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.672.000 1.495.000 1.323.000 991.000 1.001.000
Sum omløpsmidler 1.737.000 1.582.000 1.388.000 1.057.000 1.092.000
Sum eiendeler 3.164.000 3.109.000 2.971.000 2.788.000 2.947.000
Sum opptjent egenkapital 1.898.000 1.615.000 1.561.000 1.468.000 1.545.000
Sum egenkapital 3.049.000 2.965.000 2.856.000 2.739.000 2.810.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 11.000 6.000 13.000 46.000
Betalbar skatt 67.000 51.000 49.000 7.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 23.000 25.000 15.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 59.000 34.000 15.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 116.000 144.000 115.000 49.000 138.000
Sum gjeld og egenkapital 3.165.000 3.109.000 2.971.000 2.788.000 2.948.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.621.000 1.438.000 1.273.000 1.008.000 954.000
Likviditetsgrad 1 15.0 11.0 12.1 21.6 7.9
Likviditetsgrad 2 15.0 11.0 12.1 21.6 8.0
Soliditet 96.3 95.4 96.1 98.2 95.3
Resultatgrad 24.8 11.7 26.4 -25.8 7.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.7 5.2 -3.5 2.5
Signatur
28.08.2013
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG.
Prokurister
28.08.2013
JAN EINAR SANDNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex