Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirfjord Lift- Og Stillasutleie As
Juridisk navn:  Leirfjord Lift- Og Stillasutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Øvre Dagsvik Ottingsveien 24 Øvre Dagsvik Ottingsveien 24 Fax:
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 919525061
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/30/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
392.86%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
135%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 207.000 42.000
Resultat: 35.000 0
Egenkapital: 47.000 20.000
Regnskap for  Leirfjord Lift- Og Stillasutleie As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 207.000 42.000
Driftskostnader -169.000 -41.000
Driftsresultat 38.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000
Resultat før skatt 35.000 0
Skattekostnad -7.000 0
Årsresultat 27.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 192.000 200.000
Sum omløpsmidler 100.000 45.000
Sum eiendeler 292.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0
Sum egenkapital 47.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 244.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 291.000 246.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 207.000 42.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 207.000 42.000
Varekostnad -4.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning -14.000 -3.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -151.000 -38.000
Driftskostnader -169.000 -41.000
Driftsresultat 38.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -3.000 -1.000
Finans -3.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 27.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 148.000 145.000
Sum varige driftsmidler 148.000 145.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 56.000
Sum anleggsmidler 192.000 200.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 56.000 8.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 43.000 37.000
Sum omløpsmidler 100.000 45.000
Sum eiendeler 292.000 245.000
Sum opptjent egenkapital 27.000 0
Sum egenkapital 47.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 9.000 0
Betalbar skatt 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 228.000 226.000
Sum kortsiktig gjeld 244.000 226.000
Sum gjeld og egenkapital 291.000 246.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -144.000 -181.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2
Soliditet 16.2 8.1
Resultatgrad 18.4 0
Rentedekningsgrad 12.7 0
Gjeldsgrad 5.2 11.3
Total kapitalrentabilitet 13.1 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex