Leirfjord Havnelager As
Juridisk navn:  Leirfjord Havnelager As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95922676
Meieriveien 4 Leland Kai Fax:
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 999077250
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10/10/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
162.5%
Resultat  
  
725%
Egenkapital  
  
875.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 861.000 328.000 121.000 213.000 205.000
Resultat: 100.000 -16.000 -159.000 -5.000 7.000
Egenkapital: 1.155.000 -149.000 -133.000 30.000 -68.000
Regnskap for  Leirfjord Havnelager As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 861.000 328.000 121.000 213.000 205.000
Driftskostnader -678.000 -273.000 -206.000 -127.000 -80.000
Driftsresultat 183.000 55.000 -84.000 86.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -71.000 -75.000 -91.000 -118.000
Finans -83.000 -71.000 -75.000 -91.000 -118.000
Resultat før skatt 100.000 -16.000 -159.000 -5.000 7.000
Skattekostnad 0 0 -4.000 0 0
Årsresultat 100.000 -16.000 -163.000 -5.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.485.000 2.959.000 2.705.000 2.600.000 2.680.000
Sum omløpsmidler 170.000 84.000 25.000 38.000 16.000
Sum eiendeler 3.655.000 3.043.000 2.730.000 2.638.000 2.696.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -179.000 -163.000 0 -98.000
Sum egenkapital 1.155.000 -149.000 -133.000 30.000 -68.000
Sum langsiktig gjeld 2.077.000 2.997.000 2.754.000 2.608.000 2.765.000
Sum kortsiktig gjeld 423.000 195.000 109.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.655.000 3.043.000 2.730.000 2.638.000 2.697.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 608.000 129.000 0 0 0
Andre inntekter 254.000 199.000 121.000 213.000 205.000
Driftsinntekter 861.000 328.000 121.000 213.000 205.000
Varekostnad -72.000 0 0 0 0
Lønninger -121.000 -2.000 0 0 0
Avskrivning -49.000 -22.000 -5.000 -80.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -249.000 -201.000 -47.000 -80.000
Driftskostnader -678.000 -273.000 -206.000 -127.000 -80.000
Driftsresultat 183.000 55.000 -84.000 86.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -83.000 -71.000 -75.000 -91.000 -118.000
Finans -83.000 -71.000 -75.000 -91.000 -118.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 100.000 -16.000 -163.000 -5.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.876.000 2.876.000 2.600.000 2.600.000 2.680.000
Maskiner anlegg 264.000 83.000 105.000 0 0
Driftsløsøre 345.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.485.000 2.959.000 2.705.000 2.600.000 2.680.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.485.000 2.959.000 2.705.000 2.600.000 2.680.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 20.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 117.000 64.000 25.000 38.000 16.000
Sum omløpsmidler 170.000 84.000 25.000 38.000 16.000
Sum eiendeler 3.655.000 3.043.000 2.730.000 2.638.000 2.696.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -179.000 -163.000 0 -98.000
Sum egenkapital 1.155.000 -149.000 -133.000 30.000 -68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.077.000 2.997.000 2.754.000 2.608.000 2.765.000
Leverandørgjeld -4.000 -4.000 -4.000 0 0
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 27.000 12.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000 184.000 110.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 423.000 195.000 109.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 3.655.000 3.043.000 2.730.000 2.638.000 2.697.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -253.000 -111.000 -84.000 38.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.2 0.0 0.0
Soliditet 31.6 -4.9 -4.9 1.1 -2.5
Resultatgrad 21.3 16.8 -69.4 40.4 61.0
Rentedekningsgrad 2.2 0.8 -1.1 0.9 1.1
Gjeldsgrad 2.2 -21.4 -21.5 86.9 -40.7
Total kapitalrentabilitet 5 1.8 -3.1 3.3 4.6
Signatur
28.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex