Leirfjord Elinstallasjon AS
Juridisk navn:  Leirfjord Elinstallasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75048600
Leland Leland Fax: 75048409
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 971066628
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/20/1994
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.22%
Resultat  
  
124.16%
Egenkapital  
  
-32.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.491.000 3.534.000 3.621.000 2.751.000 2.505.000
Resultat: 603.000 269.000 824.000 578.000 998.000
Egenkapital: 1.117.000 1.656.000 1.456.000 839.000 845.000
Regnskap for  Leirfjord Elinstallasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.491.000 3.534.000 3.621.000 2.751.000 2.505.000
Driftskostnader -2.869.000 -3.214.000 -2.757.000 -2.493.000 -2.208.000
Driftsresultat 621.000 320.000 863.000 258.000 296.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 362.000 755.000
Finanskostnader -19.000 -51.000 -41.000 -43.000 -53.000
Finans -18.000 -50.000 -39.000 319.000 702.000
Resultat før skatt 603.000 269.000 824.000 578.000 998.000
Skattekostnad -142.000 -69.000 -208.000 -83.000 -79.000
Årsresultat 461.000 200.000 616.000 494.000 920.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 707.000 838.000 919.000 945.000 993.000
Sum omløpsmidler 1.544.000 2.172.000 2.170.000 1.757.000 3.065.000
Sum eiendeler 2.251.000 3.010.000 3.089.000 2.702.000 4.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.017.000 1.556.000 1.356.000 739.000 745.000
Sum egenkapital 1.117.000 1.656.000 1.456.000 839.000 845.000
Sum langsiktig gjeld 474.000 571.000 667.000 672.000 751.000
Sum kortsiktig gjeld 660.000 783.000 966.000 1.191.000 2.461.000
Sum gjeld og egenkapital 2.251.000 3.010.000 3.089.000 2.702.000 4.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.491.000 3.533.000 3.604.000 2.751.000 2.505.000
Andre inntekter 0 0 18.000 0 0
Driftsinntekter 3.491.000 3.534.000 3.621.000 2.751.000 2.505.000
Varekostnad -886.000 -1.336.000 -1.155.000 -957.000 -690.000
Lønninger -1.600.000 -1.457.000 -1.073.000 -1.094.000 -1.010.000
Avskrivning -137.000 -166.000 -202.000 -180.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -255.000 -327.000 -262.000 -334.000
Driftskostnader -2.869.000 -3.214.000 -2.757.000 -2.493.000 -2.208.000
Driftsresultat 621.000 320.000 863.000 258.000 296.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 362.000 755.000
Finanskostnader -19.000 -51.000 -41.000 -43.000 -53.000
Finans -18.000 -50.000 -39.000 319.000 702.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 0 0 -500.000 -2.000.000
Årsresultat 461.000 200.000 616.000 494.000 920.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 60.000 54.000 51.000 15.000 0
Fast eiendom 323.000 355.000 396.000 481.000 566.000
Maskiner anlegg 0 0 111.000 140.000 42.000
Driftsløsøre 219.000 324.000 257.000 204.000 280.000
Sum varige driftsmidler 542.000 679.000 763.000 825.000 888.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 707.000 838.000 919.000 945.000 993.000
Varebeholdning 161.000 186.000 163.000 213.000 191.000
Kundefordringer 865.000 606.000 559.000 778.000 747.000
Andre fordringer 2.000 23.000 0 18.000 21.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 517.000 1.357.000 1.448.000 748.000 2.105.000
Sum omløpsmidler 1.544.000 2.172.000 2.170.000 1.757.000 3.065.000
Sum eiendeler 2.251.000 3.010.000 3.089.000 2.702.000 4.058.000
Sum opptjent egenkapital 1.017.000 1.556.000 1.356.000 739.000 745.000
Sum egenkapital 1.117.000 1.656.000 1.456.000 839.000 845.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 474.000 571.000 667.000 672.000 751.000
Leverandørgjeld 95.000 180.000 223.000 227.000 62.000
Betalbar skatt 149.000 72.000 244.000 101.000 95.000
Skyldig offentlige avgifter 199.000 317.000 332.000 210.000 171.000
Utbytte -1.000.000 0 0 -500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 217.000 214.000 167.000 153.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 660.000 783.000 966.000 1.191.000 2.461.000
Sum gjeld og egenkapital 2.251.000 3.010.000 3.089.000 2.702.000 4.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 884.000 1.389.000 1.204.000 566.000 604.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.8 2.2 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 2.5 2.1 1.3 1.2
Soliditet 49.6 5 47.1 31.1 20.8
Resultatgrad 17.8 9.1 23.8 9.4 11.8
Rentedekningsgrad 32.7 6.3 2 14.4 19.8
Gjeldsgrad 1 0.8 1.1 2.2 3.8
Total kapitalrentabilitet 27.6 10.7 2 22.9 25.9
Signatur
20.12.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Prokurister
20.12.2012
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex