Leirfjord Bygg Og Tomteselskap As
Juridisk navn:  Leirfjord Bygg Og Tomteselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Åsgata 21 Åsgata 21 Fax:
8800 Sandnessjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 998489474
Aksjekapital: 50.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Autorisert Regnskapsfører Ann Karin
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-666.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -20.000 10.000 -30.000 -81.000 -21.000
Egenkapital: -23.000 -3.000 -124.000 -94.000 -13.000
Regnskap for  Leirfjord Bygg Og Tomteselskap As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -20.000 12.000 -16.000 -75.000 -21.000
Driftsresultat -20.000 12.000 -16.000 -75.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -14.000 -6.000 0
Finans 0 -2.000 -14.000 -6.000 0
Resultat før skatt -20.000 10.000 -30.000 -81.000 -21.000
Skattekostnad 0 27.000 0 0 0
Årsresultat -20.000 36.000 -30.000 -81.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 103.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.105.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Sum eiendeler 2.208.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -43.000 -164.000 -134.000 -53.000
Sum egenkapital -23.000 -3.000 -124.000 -94.000 -13.000
Sum langsiktig gjeld 2.221.000 2.209.000 2.178.000 2.175.000 1.653.000
Sum kortsiktig gjeld 10.000 9.000 50.000 14.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.208.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 12.000 -16.000 -75.000 -21.000
Driftskostnader -20.000 12.000 -16.000 -75.000 -21.000
Driftsresultat -20.000 12.000 -16.000 -75.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -2.000 -14.000 -6.000 0
Finans 0 -2.000 -14.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 85.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -20.000 36.000 -30.000 -81.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 103.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 103.000 0 0 0 0
Varebeholdning 2.104.000 2.104.000 2.104.000 2.095.000 1.596.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 53.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.105.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Sum eiendeler 2.208.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Sum opptjent egenkapital -63.000 -43.000 -164.000 -134.000 -53.000
Sum egenkapital -23.000 -3.000 -124.000 -94.000 -13.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.000 50.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.221.000 2.209.000 2.178.000 2.175.000 1.653.000
Leverandørgjeld 0 0 0 14.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 9.000 50.000 14.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 2.208.000 2.215.000 2.104.000 2.095.000 1.648.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.095.000 2.206.000 2.054.000 2.081.000 1.640.000
Likviditetsgrad 1 210 246. 4 149.6 206.0
Likviditetsgrad 2 0.1 12.3 0 0.1 6.6
Soliditet -0.1 -5.9 -4.5 -0.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 6 -1.1 -12.5
Gjeldsgrad -739.3 -23.3 -127.8
Total kapitalrentabilitet -0.9 0.5 -0.8 -3.6 -1.3
Signatur
05.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex