Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirfjord Bredband As
Juridisk navn:  Leirfjord Bredband As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Hæstadveien 66 Hæstadveien 66 Fax:
8820 Dønna 8820 Dønna
Fylke: Kommune:
Nordland Dønna
Org.nr: 919809124
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-260.53%
Egenkapital  
  
9391.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -274.000 -76.000 -20.000
Egenkapital: 4.181.000 -45.000 30.000
Regnskap for  Leirfjord Bredband As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -301.000 -83.000 -20.000
Driftsresultat -301.000 -82.000 -20.000
Finansinntekter 27.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 27.000 7.000 1.000
Resultat før skatt -274.000 -76.000 -20.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -274.000 -76.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.935.000 216.000 0
Sum omløpsmidler 4.312.000 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -95.000 -20.000
Sum egenkapital 4.181.000 -45.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 2.066.000 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -116.000 -7.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -76.000 -20.000
Driftskostnader -301.000 -83.000 -20.000
Driftsresultat -301.000 -82.000 -20.000
Finansinntekter 27.000 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 27.000 7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -274.000 -76.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.935.000 216.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.935.000 216.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.935.000 216.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.230.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.082.000 1.766.000 2.020.000
Sum omløpsmidler 4.312.000 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -369.000 -95.000 -20.000
Sum egenkapital 4.181.000 -45.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000.000 2.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 2.066.000 38.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.066.000 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 9.247.000 1.993.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.246.000 1.739.000 2.030.000
Likviditetsgrad 1 2.1 46.8
Likviditetsgrad 2 2.1 46.8 0
Soliditet 45.2 -2.3 1.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 -45.3 66.7
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.9
Prokurister
31.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex