Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirfjord Bredband As
Juridisk navn:  Leirfjord Bredband As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Leirfjord Kommune Skoledalsveien 39 c/o Leirfjord Kommune Skoledalsveien 39 Fax:
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 919809124
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Din Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-280%
Egenkapital  
  
-250%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -76.000 -20.000
Egenkapital: -45.000 30.000
Regnskap for  Leirfjord Bredband As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -83.000 -20.000
Driftsresultat -82.000 -20.000
Finansinntekter 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 1.000
Resultat før skatt -76.000 -20.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -76.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 216.000 0
Sum omløpsmidler 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -20.000
Sum egenkapital -45.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000 2.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger -7.000 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -20.000
Driftskostnader -83.000 -20.000
Driftsresultat -82.000 -20.000
Finansinntekter 7.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -76.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 216.000 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 216.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 216.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.766.000 2.020.000
Sum omløpsmidler 1.777.000 2.030.000
Sum eiendeler 1.993.000 2.030.000
Sum opptjent egenkapital -95.000 -20.000
Sum egenkapital -45.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 38.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 38.000 0
Sum gjeld og egenkapital 1.993.000 2.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.739.000 2.030.000
Likviditetsgrad 1 46.8
Likviditetsgrad 2 46.8 0
Soliditet -2.3 1.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -45.3 66.7
Total kapitalrentabilitet -3.8 -0.9
Prokurister
01.12.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex