Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leirfjord Boligstiftelse
Juridisk navn:  Leirfjord Boligstiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41683522
Skoledalsveien 26 Norlandsenteret Fax: 75048462
8890 Leirfjord 8890 Leirfjord
Fylke: Kommune:
Nordland Leirfjord
Org.nr: 954692906
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/26/1989
Foretakstype: STI
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Økoråd Helgeland As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.36%
Resultat  
  
-38.2%
Egenkapital  
  
5.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.802.000 7.135.000 6.638.000 5.864.000 5.523.000
Resultat: 563.000 911.000 1.415.000 754.000 681.000
Egenkapital: 11.591.000 11.028.000 10.117.000 8.702.000 7.949.000
Regnskap for  Leirfjord Boligstiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.802.000 7.135.000 6.638.000 5.864.000 5.523.000
Driftskostnader -6.117.000 -5.250.000 -4.439.000 -3.754.000 -3.703.000
Driftsresultat 2.685.000 1.885.000 2.199.000 2.111.000 1.819.000
Finansinntekter 18.000 13.000 16.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.140.000 -986.000 -800.000 -1.361.000 -1.139.000
Finans -2.122.000 -973.000 -784.000 -1.358.000 -1.138.000
Resultat før skatt 563.000 911.000 1.415.000 754.000 681.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 563.000 911.000 1.415.000 754.000 681.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.109.000 95.466.000 72.367.000 50.745.000 51.902.000
Sum omløpsmidler 866.000 2.168.000 4.125.000 1.131.000 1.333.000
Sum eiendeler 100.975.000 97.634.000 76.492.000 51.876.000 53.235.000
Sum opptjent egenkapital 11.391.000 10.828.000 9.917.000 8.502.000 7.749.000
Sum egenkapital 11.591.000 11.028.000 10.117.000 8.702.000 7.949.000
Sum langsiktig gjeld 84.774.000 61.887.000 49.485.000 42.602.000 34.649.000
Sum kortsiktig gjeld 4.610.000 24.720.000 16.890.000 572.000 10.637.000
Sum gjeld og egenkapital 100.975.000 97.635.000 76.492.000 51.876.000 53.235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 8.802.000 7.135.000 6.638.000 5.864.000 5.523.000
Driftsinntekter 8.802.000 7.135.000 6.638.000 5.864.000 5.523.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.437.000 -990.000 -965.000 -399.000 -419.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.660.000 -4.240.000 -3.454.000 -3.335.000 -3.272.000
Driftskostnader -6.117.000 -5.250.000 -4.439.000 -3.754.000 -3.703.000
Driftsresultat 2.685.000 1.885.000 2.199.000 2.111.000 1.819.000
Finansinntekter 18.000 13.000 16.000 3.000 1.000
Finanskostnader -2.140.000 -986.000 -800.000 -1.361.000 -1.139.000
Finans -2.122.000 -973.000 -784.000 -1.358.000 -1.138.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 563.000 911.000 1.415.000 754.000 681.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.067.000 95.405.000 72.286.000 50.644.000 51.781.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 62.000 82.000 101.000 121.000
Sum varige driftsmidler 100.109.000 95.466.000 72.367.000 50.745.000 51.902.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.109.000 95.466.000 72.367.000 50.745.000 51.902.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 62.000 316.000 156.000 176.000 273.000
Andre fordringer 0 881.000 2.218.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 805.000 972.000 1.751.000 944.000 1.050.000
Sum omløpsmidler 866.000 2.168.000 4.125.000 1.131.000 1.333.000
Sum eiendeler 100.975.000 97.634.000 76.492.000 51.876.000 53.235.000
Sum opptjent egenkapital 11.391.000 10.828.000 9.917.000 8.502.000 7.749.000
Sum egenkapital 11.591.000 11.028.000 10.117.000 8.702.000 7.949.000
Sum avsetninger til forpliktelser 390.000 1.389.000 1.571.000 1.511.000 1.431.000
Gjeld til kredittinstitutt 3.301.000 23.574.000 9.114.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 84.774.000 61.887.000 49.485.000 42.602.000 34.649.000
Leverandørgjeld 429.000 649.000 7.421.000 159.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 127.000 63.000 60.000 42.000 34.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 753.000 434.000 295.000 370.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 4.610.000 24.720.000 16.890.000 572.000 10.637.000
Sum gjeld og egenkapital 100.975.000 97.635.000 76.492.000 51.876.000 53.235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.744.000 -22.552.000 -12.765.000 559.000 -9.304.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.2 2.0 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 2.0 0.2
Soliditet 11.5 11.3 13.2 16.8 14.9
Resultatgrad 30.5 26.4 33.1 36.0 32.9
Rentedekningsgrad 1.3 1.9 2.7 1.6 1.6
Gjeldsgrad 7.7 7.9 6.6 5.0 5.7
Total kapitalrentabilitet 2.7 1.9 2.9 4.1 3.4
Signatur
23.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex