Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leikvollbakken AS
Juridisk navn:  Leikvollbakken AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51412039
Leikvollbakken 1 Leikvollbakken 1 Fax: 51412031
4073 Randaberg 4073 Randaberg
Fylke: Kommune:
Rogaland Randaberg
Org.nr: 988519677
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Stavanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Kjell Haver Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
172.37%
Egenkapital  
  
123.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 12.755.000 4.683.000 -537.000 -80.000 8.229.000
Egenkapital: 23.124.000 10.369.000 5.686.000 6.222.000 6.302.000
Regnskap for  Leikvollbakken AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -127.000 -50.000 -58.000 -54.000 -746.000
Driftsresultat -127.000 -50.000 -58.000 -54.000 -746.000
Finansinntekter 13.137.000 4.992.000 -407.000 42.000 8.917.000
Finanskostnader -256.000 -260.000 -71.000 -69.000 58.000
Finans 12.881.000 4.732.000 -478.000 -27.000 8.975.000
Resultat før skatt 12.755.000 4.683.000 -537.000 -80.000 8.229.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.755.000 4.683.000 -537.000 -80.000 8.229.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum omløpsmidler 33.711.000 25.898.000 15.842.000 16.264.000 6.279.000
Sum eiendeler 33.821.000 26.008.000 15.952.000 16.374.000 6.389.000
Sum opptjent egenkapital 22.624.000 9.869.000 5.186.000 5.722.000 5.802.000
Sum egenkapital 23.124.000 10.369.000 5.686.000 6.222.000 6.302.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.697.000 15.639.000 10.266.000 10.152.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 33.821.000 26.008.000 15.952.000 16.374.000 6.389.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -127.000 -50.000 -58.000 -54.000 -746.000
Driftskostnader -127.000 -50.000 -58.000 -54.000 -746.000
Driftsresultat -127.000 -50.000 -58.000 -54.000 -746.000
Finansinntekter 13.137.000 4.992.000 -407.000 42.000 8.917.000
Finanskostnader -256.000 -260.000 -71.000 -69.000 58.000
Finans 12.881.000 4.732.000 -478.000 -27.000 8.975.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.755.000 4.683.000 -537.000 -80.000 8.229.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Sum anleggsmidler 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.115.000 5.102.000 90.000 89.000 99.000
Sum investeringer 21.315.000 20.789.000 15.743.000 15.972.000 0
Kasse, bank 7.280.000 6.000 10.000 204.000 6.180.000
Sum omløpsmidler 33.711.000 25.898.000 15.842.000 16.264.000 6.279.000
Sum eiendeler 33.821.000 26.008.000 15.952.000 16.374.000 6.389.000
Sum opptjent egenkapital 22.624.000 9.869.000 5.186.000 5.722.000 5.802.000
Sum egenkapital 23.124.000 10.369.000 5.686.000 6.222.000 6.302.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.304.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 0 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.697.000 10.335.000 10.263.000 10.152.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 10.697.000 15.639.000 10.266.000 10.152.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 33.821.000 26.008.000 15.952.000 16.374.000 6.389.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.014.000 10.259.000 5.576.000 6.112.000 6.192.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.7 1.5 1.6 72.2
Likviditetsgrad 2 3.2 1.7 1.5 1.6 72.2
Soliditet 68.4 39.9 35.6 3 98.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.5 -0.2 -0.8 -0.8 -140.9
Gjeldsgrad 0.5 1.5 1.8 1.6 0.0
Total kapitalrentabilitet 38.5 1 -2.9 -0.1 127.9
Signatur
18.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.10.2010
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex