Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Leif Matthiessen Agenturforretning As
Juridisk navn:  Leif Matthiessen Agenturforretning As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55227300
Postboks 1 Kokstad Kokstaddalen 45 Fax: 55227380
5863 Bergen 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 951373907
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/3/1989 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.23%
Resultat  
  
-976%
Egenkapital  
  
-18.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.602.000 3.182.000 2.639.000 2.515.000 2.710.000
Resultat: -219.000 25.000 63.000 -12.000 267.000
Egenkapital: 971.000 1.191.000 1.186.000 1.165.000 1.176.000
Regnskap for  Leif Matthiessen Agenturforretning As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.602.000 3.182.000 2.639.000 2.515.000 2.710.000
Driftskostnader -2.833.000 -3.168.000 -2.581.000 -2.540.000 -2.465.000
Driftsresultat -231.000 14.000 57.000 -26.000 244.000
Finansinntekter 14.000 12.000 7.000 16.000 27.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000
Finans 12.000 11.000 6.000 15.000 22.000
Resultat før skatt -219.000 25.000 63.000 -12.000 267.000
Skattekostnad 0 -6.000 -13.000 0 -55.000
Årsresultat -219.000 19.000 50.000 -12.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.827.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 1.091.000 1.086.000 1.065.000 1.076.000
Sum egenkapital 971.000 1.191.000 1.186.000 1.165.000 1.176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 524.000 553.000 606.000 428.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.926.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.694.000 2.325.000 1.914.000 1.947.000 2.162.000
Andre inntekter 908.000 858.000 724.000 567.000 548.000
Driftsinntekter 2.602.000 3.182.000 2.639.000 2.515.000 2.710.000
Varekostnad -1.169.000 -1.561.000 -1.286.000 -1.324.000 -1.337.000
Lønninger -1.264.000 -1.216.000 -1.002.000 -851.000 -727.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -393.000 -393.000 -332.000 -357.000 -391.000
Driftskostnader -2.833.000 -3.168.000 -2.581.000 -2.540.000 -2.465.000
Driftsresultat -231.000 14.000 57.000 -26.000 244.000
Finansinntekter 14.000 12.000 7.000 16.000 27.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -5.000
Finans 12.000 11.000 6.000 15.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -219.000 19.000 50.000 -12.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 100.000
Varebeholdning 253.000 259.000 258.000 218.000 226.000
Kundefordringer 128.000 227.000 154.000 203.000 185.000
Andre fordringer 1.000 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.112.000 1.256.000 1.381.000 1.172.000 1.415.000
Sum omløpsmidler 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.827.000
Sum eiendeler 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.927.000
Sum opptjent egenkapital 871.000 1.091.000 1.086.000 1.065.000 1.076.000
Sum egenkapital 971.000 1.191.000 1.186.000 1.165.000 1.176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 33.000 25.000 24.000
Betalbar skatt 0 2.000 4.000 0 40.000
Skyldig offentlige avgifter 283.000 336.000 358.000 236.000 225.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 241.000 215.000 211.000 167.000 462.000
Sum kortsiktig gjeld 524.000 553.000 606.000 428.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 1.744.000 1.792.000 1.593.000 1.926.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 971.000 1.191.000 1.186.000 1.165.000 1.077.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.2 3 3.7 2.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.7 2.5 3.3 2.2
Soliditet 64.9 68.3 66.2 73.1 61.1
Resultatgrad -8.9 0.4 2.2 -1.0 9.0
Rentedekningsgrad -115.5 1 5 -10.0 54.2
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.5 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet -14.5 1.5 3.6 -0.6 14.1
Signatur
19.06.2008
STYRET HAR SELSKAPETS SIGNATUR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex