Legesenteret Drøbak As
Juridisk navn:  Legesenteret Drøbak As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Storgata 27 Storgata 27 Fax:
1440 Drøbak 1440 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 917512701
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Drøbak Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
33.33%
Egenkapital  
  
-14.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -2.000 -3.000 -6.000
Egenkapital: 29.000 34.000 37.000
Regnskap for  Legesenteret Drøbak As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -3.000 -6.000
Skattekostnad -3.000 1.000 3.000
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 34.000 34.000 34.000
Sum eiendeler 34.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -6.000 -3.000
Sum egenkapital 29.000 34.000 37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000 37.000 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -3.000 -6.000
Driftskostnader -2.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -2.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 1.000 1.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 33.000 34.000 27.000
Sum omløpsmidler 34.000 34.000 34.000
Sum eiendeler 34.000 37.000 37.000
Sum opptjent egenkapital -11.000 -6.000 -3.000
Sum egenkapital 29.000 34.000 37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 3.000 0
Sum gjeld og egenkapital 33.000 37.000 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 31.000 34.000
Likviditetsgrad 1 8.5 11.3
Likviditetsgrad 2 8.5 11.3 0
Soliditet 87.9 91.9 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -6.1 -8.1 -16.2
Signatur
02.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex