Legesenteret AS
Juridisk navn:  Legesenteret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70048052
Dalevegen 28A Dalevegen 28A Fax:
6153 Ørsta 6153 Ørsta
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ørsta
Org.nr: 939161171
Aksjekapital: 112.476 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 10/1/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
26.82%
Resultat  
  
8.85%
Egenkapital  
  
63.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000 7.140.000
Resultat: 898.000 825.000 657.000 279.000 408.000
Egenkapital: 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000 871.000
Regnskap for  Legesenteret AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000 7.140.000
Driftskostnader -9.915.000 -7.757.000 -7.574.000 -7.413.000 -6.764.000
Driftsresultat 967.000 825.000 658.000 278.000 376.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 2.000 31.000
Finanskostnader -77.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans -70.000 1.000 0 2.000 31.000
Resultat før skatt 898.000 825.000 657.000 279.000 408.000
Skattekostnad -206.000 -206.000 -165.000 -77.000 -110.000
Årsresultat 692.000 620.000 492.000 203.000 298.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.423.000 105.000 178.000 257.000 389.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 2.747.000 2.306.000 1.846.000 1.695.000
Sum eiendeler 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.103.000 2.084.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 1.011.000 715.000 548.000 539.000
Sum egenkapital 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000 871.000
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.652.000 1.509.000 1.437.000 1.224.000 1.214.000
Sum gjeld og egenkapital 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.104.000 2.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000 7.140.000
Driftsinntekter 10.882.000 8.581.000 8.232.000 7.691.000 7.140.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.035.000 -4.466.000 -4.129.000 -4.262.000 -4.185.000
Avskrivning -278.000 -79.000 -87.000 -144.000 -105.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.414.000 -3.122.000 -3.268.000 -2.904.000 -1.808.000
Driftskostnader -9.915.000 -7.757.000 -7.574.000 -7.413.000 -6.764.000
Driftsresultat 967.000 825.000 658.000 278.000 376.000
Finansinntekter 7.000 2.000 2.000 2.000 31.000
Finanskostnader -77.000 -1.000 -2.000 0 0
Finans -70.000 1.000 0 2.000 31.000
Konsernbidrag -328.000 -296.000 -168.000 -8.000 -55.000
Utbytte -364.000 -324.000 -324.000 -194.000 -243.000
Årsresultat 692.000 620.000 492.000 203.000 298.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 26.000 20.000 12.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 167.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.257.000 79.000 158.000 245.000 389.000
Sum varige driftsmidler 2.423.000 79.000 158.000 245.000 389.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.423.000 105.000 178.000 257.000 389.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 227.000 279.000 140.000 150.000
Andre fordringer 545.000 494.000 868.000 484.000 468.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.566.000 2.027.000 1.159.000 1.222.000 1.077.000
Sum omløpsmidler 3.310.000 2.747.000 2.306.000 1.846.000 1.695.000
Sum eiendeler 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.103.000 2.084.000
Sum opptjent egenkapital 1.340.000 1.011.000 715.000 548.000 539.000
Sum egenkapital 2.191.000 1.343.000 1.047.000 879.000 871.000
Sum avsetninger til forpliktelser 43.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.889.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 388.000 293.000 237.000 224.000 209.000
Betalbar skatt 137.000 211.000 174.000 88.000 101.000
Skyldig offentlige avgifter 237.000 198.000 214.000 217.000 217.000
Utbytte -364.000 -324.000 -324.000 -194.000 -243.000
Annen kortsiktig gjeld 890.000 807.000 813.000 695.000 686.000
Sum kortsiktig gjeld 1.652.000 1.509.000 1.437.000 1.224.000 1.214.000
Sum gjeld og egenkapital 5.733.000 2.852.000 2.484.000 2.104.000 2.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.658.000 1.238.000 869.000 622.000 481.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1.6 1.6 1.4
Soliditet 38.2 47.1 42.1 41.8 41.8
Resultatgrad 8.9 9.6 8 3.6 5.3
Rentedekningsgrad 12.6 8 3
Gjeldsgrad 1.6 1.1 1.4 1.4 1.4
Total kapitalrentabilitet 1 2 26.6 13.3 19.5
Signatur
03.02.2010
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex