Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legesenteret 3 Leger DA
Juridisk navn:  Legesenteret 3 Leger DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33309999
St Olavs Gate 28 St Olavs Gate 28 Fax: 33309990
3112 Tønsberg 3112 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 985288038
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Norian Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.08%
Resultat  
  
226.23%
Egenkapital  
  
63.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 2.501.000 2.272.000
Resultat: 77.000 -61.000
Egenkapital: -35.000 -97.000
Regnskap for  Legesenteret 3 Leger DA
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 2.501.000 2.272.000
Driftskostnader -2.424.000 -2.334.000
Driftsresultat 77.000 -61.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 77.000 -61.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 77.000 -61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 65.000 60.000
Sum omløpsmidler 151.000 113.000
Sum eiendeler 216.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -97.000
Sum egenkapital -35.000 -97.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 252.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 173.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 101.000 67.000
Andre inntekter 2.400.000 2.205.000
Driftsinntekter 2.501.000 2.272.000
Varekostnad -385.000 -328.000
Lønninger -1.464.000 -1.402.000
Avskrivning -30.000 -15.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -545.000 -589.000
Driftskostnader -2.424.000 -2.334.000
Driftsresultat 77.000 -61.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 77.000 -61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 65.000 60.000
Sum varige driftsmidler 65.000 60.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 65.000 60.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 9.000 21.000
Andre fordringer 16.000 15.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 126.000 76.000
Sum omløpsmidler 151.000 113.000
Sum eiendeler 216.000 173.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 -97.000
Sum egenkapital -35.000 -97.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 44.000 53.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 84.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 127.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 270.000
Sum gjeld og egenkapital 217.000 173.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -101.000 -157.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4
Soliditet -16.1 -56.1
Resultatgrad 3.1 -2.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.2 -2.8
Total kapitalrentabilitet 35.5 -35.3
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex