Legesenter Utleie Kg 36 AS
Juridisk navn:  Legesenter Utleie Kg 36 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76969300
Postboks 793 Kirkegata 36 Fax: 76969301
8510 Narvik 8516 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 982779154
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hålogaland Revisjon AS
Regnskapsfører: Økoråd Narvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.83%
Resultat  
  
-22.85%
Egenkapital  
  
17.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 816.000 947.000 953.000 900.000 900.000
Resultat: 439.000 569.000 573.000 428.000 504.000
Egenkapital: 947.000 807.000 771.000 639.000 1.721.000
Regnskap for  Legesenter Utleie Kg 36 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 816.000 947.000 953.000 900.000 900.000
Driftskostnader -309.000 -301.000 -290.000 -372.000 -330.000
Driftsresultat 506.000 645.000 662.000 528.000 570.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -68.000 -76.000 -90.000 -101.000 -79.000
Finans -68.000 -76.000 -90.000 -100.000 -67.000
Resultat før skatt 439.000 569.000 573.000 428.000 504.000
Skattekostnad -98.000 -134.000 -140.000 -110.000 -136.000
Årsresultat 340.000 435.000 432.000 318.000 368.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.552.000 2.654.000 2.756.000 2.858.000 4.161.000
Sum omløpsmidler 346.000 390.000 510.000 425.000 457.000
Sum eiendeler 2.898.000 3.044.000 3.266.000 3.283.000 4.618.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 739.000 703.000 571.000 1.619.000
Sum egenkapital 947.000 807.000 771.000 639.000 1.721.000
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.078.000 2.337.000 2.510.000 2.751.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 159.000 158.000 134.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 2.898.000 3.044.000 3.266.000 3.283.000 4.617.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 816.000 947.000 953.000 900.000 900.000
Driftsinntekter 816.000 947.000 953.000 900.000 900.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -21.000 -21.000 -21.000 0 -9.000
Avskrivning -102.000 -102.000 -102.000 -102.000 -86.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -186.000 -178.000 -167.000 -270.000 -235.000
Driftskostnader -309.000 -301.000 -290.000 -372.000 -330.000
Driftsresultat 506.000 645.000 662.000 528.000 570.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 12.000
Finanskostnader -68.000 -76.000 -90.000 -101.000 -79.000
Finans -68.000 -76.000 -90.000 -100.000 -67.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 340.000 435.000 432.000 318.000 368.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.552.000 2.654.000 2.756.000 2.858.000 2.961.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.552.000 2.654.000 2.756.000 2.858.000 2.961.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.200.000
Sum anleggsmidler 2.552.000 2.654.000 2.756.000 2.858.000 4.161.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 27.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 346.000 390.000 483.000 425.000 457.000
Sum omløpsmidler 346.000 390.000 510.000 425.000 457.000
Sum eiendeler 2.898.000 3.044.000 3.266.000 3.283.000 4.618.000
Sum opptjent egenkapital 879.000 739.000 703.000 571.000 1.619.000
Sum egenkapital 947.000 807.000 771.000 639.000 1.721.000
Sum avsetninger til forpliktelser 63.000 67.000 70.000 70.000 71.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.817.000 2.078.000 2.337.000 2.510.000 2.751.000
Leverandørgjeld 12.000 7.000 0 0 3.000
Betalbar skatt 103.000 136.000 141.000 111.000 124.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 1.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 16.000 16.000 23.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 134.000 159.000 158.000 134.000 145.000
Sum gjeld og egenkapital 2.898.000 3.044.000 3.266.000 3.283.000 4.617.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 212.000 231.000 352.000 291.000 312.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.5 3.2 3.2 3.2
Likviditetsgrad 2 2.6 2.5 3.2 3.2 3.2
Soliditet 32.7 26.5 23.6 19.5 37.3
Resultatgrad 6 68.1 69.5 58.7 63.3
Rentedekningsgrad 7.4 8.5 7.4 5.2 7.4
Gjeldsgrad 2.1 2.8 3.2 4.1 1.7
Total kapitalrentabilitet 17.5 21.2 20.3 16.1 12.6
Signatur
17.04.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
17.04.2007
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex