Legene Moseid, Brandal Og Kjellstad Da
Juridisk navn:  Legene Moseid, Brandal Og Kjellstad Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22809000
Geitmyrsveien 45B Geitmyrsveien 45B Fax: 22809001
0456 Oslo 456 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984975503
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 8/15/2002
Foretakstype: DA
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.4%
Resultat  
  
-222.9%
Egenkapital  
  
-80.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.141.000 2.592.000 2.691.000 2.529.000 2.506.000
Resultat: -846.000 -262.000 -339.000 -476.000 -210.000
Egenkapital: -1.896.000 -1.050.000 -787.000 -449.000 27.000
Regnskap for  Legene Moseid, Brandal Og Kjellstad Da
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.141.000 2.592.000 2.691.000 2.529.000 2.506.000
Driftskostnader -2.988.000 -2.855.000 -3.031.000 -3.008.000 -2.719.000
Driftsresultat -846.000 -263.000 -340.000 -479.000 -213.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 3.000 2.000
Resultat før skatt -846.000 -262.000 -339.000 -476.000 -210.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -846.000 -262.000 -339.000 -476.000 -210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 90.000 90.000 173.000 256.000 338.000
Sum omløpsmidler -761.000 250.000 642.000 854.000 517.000
Sum eiendeler -671.000 340.000 815.000 1.110.000 855.000
Sum opptjent egenkapital -1.896.000 -1.050.000 -787.000 -449.000 27.000
Sum egenkapital -1.896.000 -1.050.000 -787.000 -449.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.225.000 1.390.000 1.602.000 1.558.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital -671.000 340.000 815.000 1.109.000 855.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.141.000 2.592.000 2.691.000 2.529.000 2.506.000
Driftsinntekter 2.141.000 2.592.000 2.691.000 2.529.000 2.506.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.323.000 -1.209.000 -1.344.000 -1.394.000 -1.238.000
Avskrivning 0 -83.000 -83.000 -83.000 -75.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.665.000 -1.563.000 -1.604.000 -1.531.000 -1.406.000
Driftskostnader -2.988.000 -2.855.000 -3.031.000 -3.008.000 -2.719.000
Driftsresultat -846.000 -263.000 -340.000 -479.000 -213.000
Finansinntekter 0 0 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 1.000 3.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -846.000 -262.000 -339.000 -476.000 -210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 90.000 90.000 173.000 256.000 338.000
Sum varige driftsmidler 90.000 90.000 173.000 256.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 90.000 90.000 173.000 256.000 338.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer -87.000 161.000 106.000 85.000 70.000
Andre fordringer 4.000 24.000 27.000 25.000 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 65.000 509.000 743.000 285.000
Sum omløpsmidler -761.000 250.000 642.000 854.000 517.000
Sum eiendeler -671.000 340.000 815.000 1.110.000 855.000
Sum opptjent egenkapital -1.896.000 -1.050.000 -787.000 -449.000 27.000
Sum egenkapital -1.896.000 -1.050.000 -787.000 -449.000 27.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 30.000 11.000 39.000 126.000 60.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 85.000 73.000 87.000 91.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.110.000 1.306.000 1.476.000 1.341.000 697.000
Sum kortsiktig gjeld 1.225.000 1.390.000 1.602.000 1.558.000 828.000
Sum gjeld og egenkapital -671.000 340.000 815.000 1.109.000 855.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.986.000 -1.140.000 -960.000 -704.000 -311.000
Likviditetsgrad 1 -0.6 0.2 0.4 0.5 0.6
Likviditetsgrad 2 -0.6 0.2 0.4 0.6 0.7
Soliditet 282.6 -308.8 -96.6 -40.5 3.2
Resultatgrad -39.5 -10.1 -12.6 -18.9 -8.5
Rentedekningsgrad -475.0
Gjeldsgrad -0.6 -1.3 -3.5 30.7
Total kapitalrentabilitet 126.1 -77.4 -41.6 -42.8 -24.7
Signatur
05.01.2010
SIGNATUR IKKE TILDELT
Prokurister
02.01.2020
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
PROKURA HVER FOR SEG
KJELLSTAD OLE BENDIK
PROKURA HVER FOR SEG
BRANDAL BERTELSEN AUDUN OLAV
PROKURA HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex