Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Ragnar Moe AS
Juridisk navn:  Lege Ragnar Moe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikåsen 4 Olsvikåsen 4 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 989252119
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/27/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kemax Økonomi Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.3%
Resultat  
  
18.55%
Egenkapital  
  
63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000 2.290.000
Resultat: 984.000 830.000 1.011.000 817.000 717.000
Egenkapital: 163.000 100.000 105.000 136.000 157.000
Regnskap for  Lege Ragnar Moe AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000 2.290.000
Driftskostnader -1.736.000 -1.753.000 -1.748.000 -1.692.000 -1.570.000
Driftsresultat 985.000 830.000 1.011.000 817.000 720.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Resultat før skatt 984.000 830.000 1.011.000 817.000 717.000
Skattekostnad -213.000 -195.000 -244.000 -206.000 -191.000
Årsresultat 771.000 635.000 767.000 611.000 526.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 912.000 235.000 306.000 378.000 440.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.261.000 1.030.000 818.000 592.000
Sum eiendeler 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.196.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 0 5.000 36.000 57.000
Sum egenkapital 163.000 100.000 105.000 136.000 157.000
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 5.000 13.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 1.873.000 1.396.000 1.226.000 1.048.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.197.000 1.032.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.664.000 2.584.000 2.658.000 2.511.000 2.290.000
Andre inntekter 57.000 0 100.000 0 0
Driftsinntekter 2.721.000 2.584.000 2.758.000 2.511.000 2.290.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -993.000 -1.166.000 -1.182.000 -1.097.000 -1.076.000
Avskrivning -167.000 -72.000 -74.000 -72.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -576.000 -515.000 -492.000 -523.000 -471.000
Driftskostnader -1.736.000 -1.753.000 -1.748.000 -1.692.000 -1.570.000
Driftsresultat 985.000 830.000 1.011.000 817.000 720.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Finans -1.000 0 -1.000 -1.000 -4.000
Konsernbidrag -708.000 -640.000 -797.000 -632.000 -469.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 771.000 635.000 767.000 611.000 526.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 912.000 235.000 306.000 378.000 440.000
Sum varige driftsmidler 912.000 235.000 306.000 378.000 440.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 912.000 235.000 306.000 378.000 440.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 32.000 64.000 28.000 38.000 27.000
Andre fordringer 211.000 24.000 311.000 208.000 265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 893.000 1.173.000 690.000 572.000 299.000
Sum omløpsmidler 1.137.000 1.261.000 1.030.000 818.000 592.000
Sum eiendeler 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.196.000 1.032.000
Sum opptjent egenkapital 63.000 0 5.000 36.000 57.000
Sum egenkapital 163.000 100.000 105.000 136.000 157.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 5.000 13.000 18.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.000 0 5.000 13.000 18.000
Leverandørgjeld 8.000 2.000 2.000 1.000 22.000
Betalbar skatt 0 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 54.000 51.000 54.000 57.000 65.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.810.000 1.334.000 1.170.000 990.000 770.000
Sum kortsiktig gjeld 1.873.000 1.396.000 1.226.000 1.048.000 857.000
Sum gjeld og egenkapital 2.049.000 1.496.000 1.336.000 1.197.000 1.032.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -736.000 -135.000 -196.000 -230.000 -265.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 0.8 0.7
Soliditet 8 6.7 7.9 11.4 15.2
Resultatgrad 36.2 32.1 36.7 32.5 31.4
Rentedekningsgrad 9 1 8 180.0
Gjeldsgrad 11.6 1 11.7 7.8 5.6
Total kapitalrentabilitet 48.1 55.5 75.7 68.3 69.8
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex