Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Artis AS
Juridisk navn:  Lege Artis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73944080
Riddervolds Gate 28 Riddervolds Gate 28 Fax:
7052 Trondheim 7052 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 977528151
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/7/1997 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Trondheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32.25%
Resultat  
  
41.81%
Egenkapital  
  
-14.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 689.000 1.017.000 1.313.000 2.092.000 2.116.000
Resultat: -245.000 -421.000 368.000 165.000 532.000
Egenkapital: 1.354.000 1.575.000 1.905.000 1.598.000 1.482.000
Regnskap for  Lege Artis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 689.000 1.017.000 1.313.000 2.092.000 2.116.000
Driftskostnader -932.000 -1.521.000 -1.029.000 -1.965.000 -1.696.000
Driftsresultat -244.000 -504.000 284.000 127.000 420.000
Finansinntekter -1.000 84.000 84.000 44.000 112.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 0
Finans -1.000 84.000 84.000 38.000 112.000
Resultat før skatt -245.000 -421.000 368.000 165.000 532.000
Skattekostnad 21.000 90.000 -61.000 -49.000 -116.000
Årsresultat -224.000 -331.000 308.000 116.000 416.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.818.000 1.865.000 1.794.000 1.612.000 1.577.000
Sum omløpsmidler 313.000 294.000 620.000 695.000 696.000
Sum eiendeler 2.131.000 2.159.000 2.414.000 2.307.000 2.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.254.000 1.475.000 1.805.000 1.498.000 1.382.000
Sum egenkapital 1.354.000 1.575.000 1.905.000 1.598.000 1.482.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 114.000 54.000 73.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 560.000 394.000 655.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 2.131.000 2.159.000 2.413.000 2.307.000 2.273.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 664.000 1.017.000 746.000 2.092.000 2.105.000
Andre inntekter 25.000 0 567.000 0 12.000
Driftsinntekter 689.000 1.017.000 1.313.000 2.092.000 2.116.000
Varekostnad -78.000 -583.000 -82.000 -174.000 -16.000
Lønninger -395.000 -412.000 -418.000 -600.000 -634.000
Avskrivning -25.000 -22.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -434.000 -504.000 -525.000 -1.187.000 -1.042.000
Driftskostnader -932.000 -1.521.000 -1.029.000 -1.965.000 -1.696.000
Driftsresultat -244.000 -504.000 284.000 127.000 420.000
Finansinntekter -1.000 84.000 84.000 44.000 112.000
Finanskostnader 0 0 0 -6.000 0
Finans -1.000 84.000 84.000 38.000 112.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -224.000 -331.000 308.000 116.000 416.000
Balanse detaljer          
Goodwill 12.000 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 12.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 52.000 60.000 16.000 20.000 25.000
Sum varige driftsmidler 52.000 60.000 16.000 20.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.754.000 1.805.000 1.778.000 1.591.000 1.552.000
Sum anleggsmidler 1.818.000 1.865.000 1.794.000 1.612.000 1.577.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 6.000 0 0 26.000
Andre fordringer 103.000 60.000 48.000 31.000 143.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 202.000 228.000 571.000 664.000 527.000
Sum omløpsmidler 313.000 294.000 620.000 695.000 696.000
Sum eiendeler 2.131.000 2.159.000 2.414.000 2.307.000 2.273.000
Sum opptjent egenkapital 1.254.000 1.475.000 1.805.000 1.498.000 1.382.000
Sum egenkapital 1.354.000 1.575.000 1.905.000 1.598.000 1.482.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 114.000 54.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 114.000 54.000 73.000
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 70.000 51.000
Betalbar skatt 0 0 0 69.000 134.000
Skyldig offentlige avgifter 30.000 21.000 41.000 56.000 48.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 744.000 536.000 353.000 461.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 777.000 560.000 394.000 655.000 718.000
Sum gjeld og egenkapital 2.131.000 2.159.000 2.413.000 2.307.000 2.273.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -464.000 -266.000 226.000 40.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1.6 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.4 0.5 1.6 1.1 1.0
Soliditet 63.5 7 78.9 69.3 65.2
Resultatgrad -35.4 -49.6 21.6 6.1 19.8
Rentedekningsgrad 28.5
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet -11.5 -19.5 15.3 7.4 23.4
Signatur
10.01.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex