Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lege Alexander Nystedt As
Juridisk navn:  Lege Alexander Nystedt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45450030
C/O Alexander Nystedt Noroddveien 88C Havblikk Almenlegesenter 2 Etg Kystveien 154 Fax:
4816 Kolbjørnsvik 4842 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915452051
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskapsservice Kai Christian
Utvikling:
Omsetning  
  
2.01%
Resultat  
  
0.65%
Egenkapital  
  
3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.690.000 2.637.000 2.696.000 2.694.000
Resultat: 1.859.000 1.847.000 1.425.000 1.384.000
Egenkapital: 31.000 30.000 30.000 134.000
Regnskap for  Lege Alexander Nystedt As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.690.000 2.637.000 2.696.000 2.694.000
Driftskostnader -830.000 -790.000 -1.269.000 -1.317.000
Driftsresultat 1.860.000 1.847.000 1.426.000 1.377.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 8.000
Resultat før skatt 1.859.000 1.847.000 1.425.000 1.384.000
Skattekostnad -429.000 -441.000 -363.000 -380.000
Årsresultat 1.431.000 1.406.000 1.062.000 1.004.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 39.000
Sum omløpsmidler 1.999.000 1.991.000 1.655.000 1.571.000
Sum eiendeler 1.999.000 1.991.000 1.655.000 1.610.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 0 104.000
Sum egenkapital 31.000 30.000 30.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.969.000 1.961.000 1.625.000 1.476.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 1.991.000 1.655.000 1.610.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.123.000 1.078.000 1.023.000 965.000
Andre inntekter 1.566.000 1.559.000 1.673.000 1.730.000
Driftsinntekter 2.690.000 2.637.000 2.696.000 2.694.000
Varekostnad -4.000 -9.000 -1.000 -15.000
Lønninger -651.000 -632.000 -1.043.000 -1.136.000
Avskrivning 0 0 -39.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -175.000 -149.000 -186.000 -116.000
Driftskostnader -830.000 -790.000 -1.269.000 -1.317.000
Driftsresultat 1.860.000 1.847.000 1.426.000 1.377.000
Finansinntekter 0 0 0 8.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 -1.000 8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.430.000 -1.406.000 -1.166.000 -900.000
Årsresultat 1.431.000 1.406.000 1.062.000 1.004.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 20.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 23.000 57.000 55.000
Andre fordringer 1.744.000 1.566.000 938.000 870.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 255.000 402.000 659.000 646.000
Sum omløpsmidler 1.999.000 1.991.000 1.655.000 1.571.000
Sum eiendeler 1.999.000 1.991.000 1.655.000 1.610.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 0 104.000
Sum egenkapital 31.000 30.000 30.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 429.000 441.000 363.000 380.000
Skyldig offentlige avgifter 52.000 47.000 75.000 72.000
Utbytte -1.430.000 -1.406.000 -1.166.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 58.000 67.000 120.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 1.969.000 1.961.000 1.625.000 1.476.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 1.991.000 1.655.000 1.610.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 30.000 30.000 95.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1
Soliditet 1.6 1.5 1.8 8.3
Resultatgrad 69.1 7 52.9 51.1
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 63.5 65.4 54.2 11.0
Total kapitalrentabilitet 9 92.8 86.2 86.0
Signatur
29.05.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex