Legat Til Støtte For Ungdom Og Voksne Fra Drammen Til Videregående Utdannelse Og Opplæring Og Til Videreutdanning Av Lærere I Grunnskolen I Drammen
Juridisk navn:  Legat Til Støtte For Ungdom Og Voksne Fra Drammen Til Videregående Utdannelse Og Opplæring Og Til Videreutdanning Av Lærere I Grunnskolen I Drammen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Bdo As Kniveveien 31 V/Bdo As Kniveveien 31 Fax:
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 984113676
Aksjekapital: 7.500.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: STI
Revisor: Viken Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-150.75%
Resultat  
  
-266.44%
Egenkapital  
  
-7.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -340.000 670.000 233.000 391.000 0
Resultat: -749.000 450.000 187.000 333.000 505.000
Egenkapital: 8.039.000 8.664.000 8.213.000 8.126.000 0
Regnskap for  Legat Til Støtte For Ungdom Og Voksne Fra Drammen Til Videregående Utdannelse Og Opplæring Og Til Videreutdanning Av Lærere I Grunnskolen I Drammen
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -340.000 670.000 233.000 391.000 0
Driftskostnader -35.000 -70.000 -46.000 -58.000 -63.000
Driftsresultat -375.000 600.000 187.000 333.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -150.000 0 0 0
Finans 0 -150.000 0 0 0
Resultat før skatt -749.000 450.000 187.000 333.000 505.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -624.000 450.000 87.000 228.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 8.768.000 0 7.965.000 6.865.000
Sum omløpsmidler 8.044.000 70.000 8.223.000 198.000 329.000
Sum eiendeler 8.044.000 8.838.000 8.223.000 8.163.000 7.194.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 1.164.000 661.000 593.000 0
Sum egenkapital 8.039.000 8.664.000 8.213.000 8.126.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 174.000 10.000 36.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 8.044.000 8.838.000 8.223.000 8.162.000 14.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter -340.000 670.000 233.000 391.000 568.000
Driftsinntekter -340.000 670.000 233.000 391.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -35.000 -70.000 -46.000 -58.000 -63.000
Driftskostnader -35.000 -70.000 -46.000 -58.000 -63.000
Driftsresultat -375.000 600.000 187.000 333.000 -63.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -150.000 0 0 0
Finans 0 -150.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -624.000 450.000 87.000 228.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 8.768.000 0 7.965.000 6.865.000
Sum anleggsmidler 0 8.768.000 0 7.965.000 6.865.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 26.000 26.000 26.000 25.000 0
Sum investeringer 7.878.000 0 8.098.000 0 0
Kasse, bank 141.000 44.000 100.000 172.000 0
Sum omløpsmidler 8.044.000 70.000 8.223.000 198.000 329.000
Sum eiendeler 8.044.000 8.838.000 8.223.000 8.163.000 7.194.000
Sum opptjent egenkapital 427.000 1.164.000 661.000 593.000 0
Sum egenkapital 8.039.000 8.664.000 8.213.000 8.126.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 9.000 0 10.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 165.000 10.000 26.000 11.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 174.000 10.000 36.000 14.000
Sum gjeld og egenkapital 8.044.000 8.838.000 8.223.000 8.162.000 14.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.039.000 -104.000 8.213.000 162.000 315.000
Likviditetsgrad 1 1608.8 0.4 822.3 5.5 23.5
Likviditetsgrad 2 1608.8 0.4 822.3 5.6 23.6
Soliditet 99.9 9 99.9 99.6 0.0
Resultatgrad 110.3 89.6 80.3 85.2
Rentedekningsgrad 4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -4.7 6.8 2.3 4.1 -450.0
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex