Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legat Til Henrik Homans Minne
Juridisk navn:  Legat Til Henrik Homans Minne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22340140
C/O Unifor Postboks 1131 Blindern Fax: 22340149
0317 Oslo 317 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 975953947
Aksjekapital: 8.440.000 NOK
Etableringsdato: 9/11/1940
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
42.37%
Resultat  
  
100.96%
Egenkapital  
  
6.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 1.801.000 1.265.000 1.076.000 1.871.000 2.515.000
Resultat: 1.459.000 726.000 556.000 1.450.000 2.092.000
Egenkapital: 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.997.000
Regnskap for  Legat Til Henrik Homans Minne
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 1.801.000 1.265.000 1.076.000 1.871.000 2.515.000
Driftskostnader -127.000 -126.000 -137.000 -135.000 -98.000
Driftsresultat 1.674.000 1.139.000 939.000 1.736.000 2.418.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -216.000 -413.000 -383.000 -286.000 -326.000
Finans -216.000 -413.000 -383.000 -286.000 -326.000
Resultat før skatt 1.459.000 726.000 556.000 1.450.000 2.092.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.459.000 726.000 556.000 1.450.000 2.092.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 4.000
Sum omløpsmidler 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.444.000 18.993.000
Sum eiendeler 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.997.000
Sum opptjent egenkapital 11.526.000 10.067.000 9.341.000 8.785.000 7.334.000
Sum egenkapital 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.997.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.801.000 1.265.000 1.076.000 1.871.000 2.515.000
Driftsinntekter 1.801.000 1.265.000 1.076.000 1.871.000 2.515.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -105.000 -92.000 -104.000 -99.000 -92.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.000 -34.000 -33.000 -36.000 -6.000
Driftskostnader -127.000 -126.000 -137.000 -135.000 -98.000
Driftsresultat 1.674.000 1.139.000 939.000 1.736.000 2.418.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -216.000 -413.000 -383.000 -286.000 -326.000
Finans -216.000 -413.000 -383.000 -286.000 -326.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.459.000 726.000 556.000 1.450.000 2.092.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 3.000 4.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 3.000 4.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer -11.000 2.000 3.000 18.000 4.000
Sum investeringer 22.447.000 21.713.000 21.022.000 20.526.000 19.061.000
Kasse, bank 753.000 15.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.444.000 18.993.000
Sum eiendeler 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.997.000
Sum opptjent egenkapital 11.526.000 10.067.000 9.341.000 8.785.000 7.334.000
Sum egenkapital 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.997.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.447.000 18.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.188.000 21.729.000 21.003.000 20.444.000 18.993.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 100.0 100.0 100.0
Resultatgrad 92.9 9 87.3 92.8 96.1
Rentedekningsgrad 7.8 2.8 2.5 6.1 7.4
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 7.2 5.2 4.5 8.5 12.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex