Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Legat For Førebyggjande Tiltak Innen Psykiatriske Tenester
Juridisk navn:  Legat For Førebyggjande Tiltak Innen Psykiatriske Tenester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53758000
Postboks 54 Fax: 53758001
5591 Etne 5591 Etne
Fylke: Kommune:
Vestland Etne
Org.nr: 997883500
Aksjekapital: 38.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/2011
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
107.69%
Egenkapital  
  
0.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 4.000
Resultat: 1.000 -13.000 -24.000 2.000 -25.000
Egenkapital: 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Regnskap for  Legat For Førebyggjande Tiltak Innen Psykiatriske Tenester
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 -26.000 -1.000 -29.000
Driftsresultat -1.000 -16.000 -26.000 -1.000 -25.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 3.000 0
Resultat før skatt 1.000 -13.000 -24.000 2.000 -25.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -13.000 -24.000 2.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum eiendeler 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 112.000 164.000 149.000 186.000
Sum egenkapital 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 151.000 150.000 164.000 187.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 4.000
Driftsinntekter 0 0 0 0 4.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.000 -16.000 -26.000 -1.000 -29.000
Driftskostnader -1.000 -16.000 -26.000 -1.000 -29.000
Driftsresultat -1.000 -16.000 -26.000 -1.000 -25.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -13.000 -24.000 2.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum omløpsmidler 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum eiendeler 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 113.000 112.000 164.000 149.000 186.000
Sum egenkapital 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 151.000 150.000 164.000 187.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 151.000 164.000 188.000 186.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.0
Soliditet 1 1 1 1 100.0
Resultatgrad -625.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.7 -9.3 -14.6 1.1 -13.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex