Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Lawo Distribution As
Juridisk navn:  Lawo Distribution As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92019811
Parkenga 4B Parkenga 4B Fax: 64879944
0957 Oslo 957 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980726045
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/21/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.37%
Resultat  
  
-1100%
Egenkapital  
  
-51.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 794.000 848.000 746.000 327.000 208.000
Resultat: -90.000 9.000 68.000 -10.000 130.000
Egenkapital: 86.000 176.000 170.000 116.000 326.000
Regnskap for  Lawo Distribution As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 794.000 848.000 746.000 327.000 208.000
Driftskostnader -882.000 -842.000 -682.000 -338.000 -78.000
Driftsresultat -88.000 6.000 65.000 -10.000 130.000
Finansinntekter 0 5.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 3.000 3.000 1.000 0
Resultat før skatt -90.000 9.000 68.000 -10.000 130.000
Skattekostnad 0 -2.000 -15.000 0 -31.000
Årsresultat -90.000 7.000 54.000 -10.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 277.000 347.000 292.000 230.000 498.000
Sum eiendeler 277.000 347.000 292.000 230.000 498.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 60.000 54.000 0 0
Sum egenkapital 86.000 176.000 170.000 116.000 326.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 190.000 170.000 123.000 114.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 346.000 293.000 230.000 498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 794.000 848.000 746.000 327.000 208.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 794.000 848.000 746.000 327.000 208.000
Varekostnad -266.000 -390.000 -319.000 -172.000 -10.000
Lønninger -476.000 -346.000 -297.000 -71.000 -46.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -140.000 -106.000 -66.000 -95.000 -22.000
Driftskostnader -882.000 -842.000 -682.000 -338.000 -78.000
Driftsresultat -88.000 6.000 65.000 -10.000 130.000
Finansinntekter 0 5.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 0 0
Finans -2.000 3.000 3.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 -84.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -90.000 7.000 54.000 -10.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 160.000 176.000 114.000 0 0
Kundefordringer 3.000 8.000 16.000 6.000 4.000
Andre fordringer 0 0 50.000 51.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 114.000 163.000 112.000 173.000 153.000
Sum omløpsmidler 277.000 347.000 292.000 230.000 498.000
Sum eiendeler 277.000 347.000 292.000 230.000 498.000
Sum opptjent egenkapital -30.000 60.000 54.000 0 0
Sum egenkapital 86.000 176.000 170.000 116.000 326.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 103.000 83.000 42.000 63.000 24.000
Betalbar skatt 0 2.000 15.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 52.000 31.000 33.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 34.000 35.000 19.000 128.000
Sum kortsiktig gjeld 190.000 170.000 123.000 114.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 276.000 346.000 293.000 230.000 498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 87.000 177.000 169.000 116.000 326.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2 2.4 2.0 2.9
Likviditetsgrad 2 0.6 1 1.4 2.1 2.9
Soliditet 31.2 50.9 5 50.4 65.5
Resultatgrad -11.1 0.7 8.7 -3.1 62.5
Rentedekningsgrad 3 32.5
Gjeldsgrad 2.2 1 0.7 1.0 0.5
Total kapitalrentabilitet -31.9 3.2 23.9 -3.9 26.1
Signatur
21.06.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
21.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex